Srijeda drugog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: 1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51; Ps 143, 1. 2. 9-10; Mk 3, 1-6.

Klanjanje: Podgorač.


Evanđelje dana (Mk 3, 1-6)

„Je li dopušteno subotom život spasiti ili pogubiti?“

U ono vrijeme: Isus ponovno uđe u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke. A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže. On kaže čovjeku usahle ruke: »Stani na sredinu!«
A njima će: »Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti?« No oni su šutjeli.
A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: »Ispruži ruku!« On ispruži — i ruka mu zdrava!
Farizeji iziđu i dadnu se odmah s herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube.


Razmišljanje

Krist nije došao dokinuti stari Zakon, nego ga ispuniti. Ovaj evanđeoski odlomak nam to pojašnjava. Farizeji bjesne, jer Krist čini nešto što Zakon zabranjuje. No, Krist nagla šava da je najvažnije činiti dobro, a u ovom konkretnom slučaju radi se o spašavanju života. Što nama znači Zakon? Jesu li to zapovijedi, obveze nas kao roditelja, supružnika, djece, građana? Zapovijedi same po sebi nisu ništa osobito. Ta nameću nam teške žrtve, brojne zabrane ili pak molitvu. Ipak, trebamo biti dosljedni u vjeri koju ispovijedamo. A nadasve trebamo živjeti po ljubavi i svojim životom svjedočiti o njoj, jer nam je tako naredio Isus i sam dao primjer: Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! (Iv 15, 12)

Punina Zakona jest Ljubav. Ljubav je puno vrjednija i uzvišenija od pukog hladnog izvršavanja nekih normi ili pravila života. No, iako ono što činimo može izgledati beznačajno, ali učinjeno s ljubavlju dobiva druga čiji, viši smisao.

Evanđelje nam govori da je Isus bio ražalošćen okorjelošću farizejskih srdaca. Ali govori nam i to da u svojim rukama imamo najbolji način da se svidimo Bogu i da Ga obradujemo: živjeti Zakon Ljubavi.

Zakon i Ljubav se ne isključuju međusobno, nisu neprijatelji. I ovdje se ne radi o odabiru jednoga ili drugoga: ili ću se podvrgnuti, ili ću ljubiti. Najbolje je obdržavati Zakon i ljubiti. W.Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)