Četvrtak drugog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: 1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7; Ps 55, 2-3. 9-10ab. 10c-12. 13-14; Mk 3, 7-12.


Evanđelje dana (Mk 3, 7-12)

„Nečisti su duhovi vikali: »Ti si Sin Božji!«“

U ono vrijeme: Isus se s učenicima povuče k moru. Za njim je išao silan svijet iz Galileje. I iz Judeje, iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije i iz okolice Tira i Sidona — silno je mnoštvo čulo što čini i nagrnulo k njemu.
Stoga reče učenicima neka mu se zbog mnoštva pripravi lađica da ga ne bi zgnjeli. Jer mnoge je ozdravio pa su se svi koji bijahu pogođeni kakvim zlom bacali na nj da bi ga se dotakli. A nečisti duhovi, čim bi ga spazili, padali bi preda nj i vikali: »Ti si Sin Božji!« A on im se oštro prijetio da ga ne prokazuju.


Razmišljanje

Isus je obilazio mjestima, propovijedao Radosnu Vijest, liječio, ozdravljao, oslobađao… Narod je grnuo k Njemu. Vidjeli su kako je drugačiji od njihovih pismoznanaca, farizeja i njima sličnih. Nešto ih privlači k Njemu… Mnoštvo je dolazilo ne samo iz Galileje, polu-poganskog kraja, nego i iz svih krajeva gdje su obitavali Židovi.

Htjeli su biti s Isusom. Uz zdravlje koje su tražili, htjeli su Ga i slušati. Promatrajući mnoštvo koje hrli k Isusu, za pitajmo se: Koliko osobno žudim za Bogom? Koliko ja hrlim za Isusom? Želim li Ga slušati? Želim li čuti Njegov glas u Svetom Pismu? Želim li i trudim li se često biti s Njim u molitvi? U slavlju sv. Mise, trudim li se prepoznati Ga, susresti se s Njim Živim i prisutnim? D.L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)