Sv. Agneza, djevica i mučenica

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Agneza, djevica i mučenica
Spomendan

Čitanja: 1 Sam 24, 3-21; Ps 56, 2. 3-4. 6 i 11; Mk 3, 13-19.


Evanđelje dana (Mk 3, 13-19)

„Pozva koje sam htjede da budu s njim.“

U ono vrijeme: Uziđe Isus na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu. I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati s vlašću da izgone đavle. Ustanovi dakle dvanaestoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar, i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest Sinovi groma, i Andriju i Filipa i Bartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i Šimuna Kananajca i Judu Iškariotskoga, koji ga izda.


Razmišljanje

U današnjem evanđeoskom odlomku zanimljivo je da Isus samo Šimunu, Jakovu i Ivanu „mijenja“ ime ili daje nadimak. Ova trojica će biti svjedoci onih posebnih događaja kao što su uskrsenje Jairove kćeri ili Preobraženja na gori Taboru. Ono čime su se od likovali, gledano s čisto ljudske, karakterne strane, bila je naglost: zbog toga su dvojica i prozvani – Sinovi groma.

Moguće je da su oni, odabravši krenuti putem za Gospodinom, najviše i ostavili. Stručnjaci-egzegetici pišu da su najvjerojatnije imali ribarsko „dioničko društvo” i bili imućni, imali su svoje obitelji, društveni položaj, ugled, stvari za kojima se i danas žudi da bi se što bolje živjelo. Kad ih je Isus po zvao, sve su to ostavili i povjerovali Mu.

Zasigurno da Isus ne daje svakome od nas novo ime i ne poziva nas na ovako radikal ne odluke, ali je svatko od nas pozvan da bude s Njim, da u određeno vrijeme bude poslan propovijedati s vlašću da izgoni đavle. Za mnoge u početku ovo može izgledati kao znanstvena fantastika, ali kad je čovjek s Njim – onda je sve moguće. D.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)