TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
Treća kroz godinu. Nedjelja Božje riječi

Čitanja: Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10; Ps 18, 8. 9. 10. 15; 1 Kor 12, 12-30 ili kraće 1 Kor 12, 12-14. 27; Lk 1, 1-4; 4, 14-21.


Evanđelje dana (Lk 1, 1-4; 4, 14-21)

„Danas se ispunilo ovo Pismo.“

Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen.
U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama.
I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano:
»Duh Gospodnji na meni je
jer me pomaza!
On me posla blagovjesnikom biti siromasima,
proglasiti sužnjima oslobođenje,
vid slijepima,
na slobodu pustiti potlačene,
proglasiti godinu milosti Gospodnje.«
Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.«


Razmišljanje

U ovu nedjelju, III. kroz godinu 2022., za vrijeme sv. Mise, čitamo ovaj odlomak iz Lukina evanđelja koji nam još odzvanja u ušima. Njegov autor je liječnik (ups. Kol 4, 14) i pratitelj sv. Pavla. Luka svoje djelo, naslovljeno na kršćanina Teofila kojega ne poznajemo pobliže, upućuje zapravo svim Kristovim priznavaocima koji potječu iz grčke kulture. Njegov je cilj pripremiti članove zajednice Crkve na evangelizacijsko poslanje među narodima. Smatra se da je sv. Luka napisao tzv. Evanđelje evangelizatora. Imajući to na umu, lakše je shvatiti njegov smisao i poruku. Njegov sadržaj danas je posebno važan u kontekstu poziva na novu evangelizaciju.

Perikopa (odlomak) koja je danas stavljen pred nas na razmatranje sastoji se od dva di jela. Prvi (Lk 1, 1-4) je autorski uvod u koje mu Luka, između ostaloga, navodi komu je djelo namijenjeno. U drugom dijelu (Lk 4, 14-21) Autor opisuje početak javnog djelovanja Isusa Krista. Usredotočimo se na ovaj drugi dio.

Sveti Luka govori da Isus Svoje evanđeosko poslanje započinje dolaskom u rodni kraj. Ističe da dolazi u snazi Duha. Autor „trećeg Evanđelja često naglašava snagu Duha Sve toga u Isusovu životu i poslanju. Da bi mogao ispuniti Svoje poslanja, Krist biva pomazan Duhom Svetim za vrijeme krštenja u Jordanu (usp. Lk 3, 21-22). Potom dopušta da Ga ovaj isti Duh vodi kroz svojevrsne „četrdesetodnevne duhovne vježbe” – u pustinju, za vrijeme kojih se bori i pobjeđuje kušnje (usp. Lk 4, 1-13). Sve ovo bilo je važan sastavni dio priprave za javno evanđeosko djelovanje.

Jesam li svjestan svoga pomazanja Duhom Svetim u sakramentima krštenja i potvrde? Dopuštam li Duhu Svetomu da me vodi i priprema na evanđeosko poslanje, po, primjerice, dobro obavljenim duhovnim vježbama?

Trudim li se surađivati s Duhom Svetim? Znakovita je i činjenica da Isus Svoje posla nje započinje u rodnom kraju. To je važan pokazatelj. Ne moramo ići daleko da bismo evangelizirali. Svatko ima svoju ,,Galileju”. To je vlastita obitelj, zajednica, radno mjesto, škola, učionica, susjedstvo, krug prijatelja… Ne moramo drugima odmah izravno govoriti o Bogu. Važnije od riječi jest svjedočenje Boga vlastitim životom.

Nije slučajno da Isus u Lukinu evanđelju Svoje javno djelovanje započinje čitanjem riječi iz Knjige Proroka Izaije. To je svojevrsna objava Njegova programa djelovanja”. Mogao bi se sažeti riječima: „za siromahe”.

Siromasi shvaćeni u širem smislu riječi, ne samo kao oni kojima nedostaje materijalnih sredstava, nego siromasi duhom: zarobljeni (tjelesno i duhovno), slijepi (koji nemaju jasan cilj, smisao života, ne vide istinu), oni koji su ugnjetavani, koji čekaju na pomilovanje” (pritisnuti osjećajem krivice)…

Vrijedi se zapitati: tko danas u mojoj obitelji, zajednici, u mojoj blizini… treba Radosnu Vijest? Kako mu ju mogu približiti? A.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)