Sv. Franjo Saleški, biskup i crkveni naučitelj

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Franjo Saleški, biskup i crkveni naučitelj
Spomendan

Čitanja: 2 Sam 5, 1-7. 10; Ps 88, 20. 21-22. 25-26; Mk 3, 22-30.


Evanđelje dana (Mk 3, 22-30)

„Sotoni je kraj.“

U ono vrijeme: Pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: »Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.«
A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: »Kako može Sotona Sotonu izgoniti? Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati. Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati. Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti.«
»Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskim, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.« Jer govorahu: »Duha nečistoga ima.«


Razmišljanje

Isus upozorava na grijeh za koji nema oproštenja. Govori da u Kraljevstvo Božje ne mogu ući oni koji se protive i pohule na Duha Svetoga (usp. Mk 3, 28-30). Oni ne mogu spoznati težinu svojih grijeha. U molitvi trebamo o tome ozbiljno razmisliti i preispitati svoj život, svoje stavove i svo je ponašanje. Isus jasno izriče osudu protiv svih koji se zatvaraju Božjem Duhu.

Duh Božji je na djelu svugdje gdje se čovjek pročišćava od zla, gdje se izgoni đavao i njegova djela. Opredijelimo se za darove Duha Svetoga, otvorimo se poticajima Duha Svetoga tako da Božjim Duhom prevladamo zlo i budemo vođeni Duhom Božjim. M.Z.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)