Četvrtak trećeg tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: 2 Sam 7, 18-19. 24-29; Ps 131, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14; Mk 4, 21-25.


Evanđelje dana (Mk 4, 21-25)

„Mjerom kojom mjerite mjerit će vam se.“

U ono vrijeme: Govoraše Isus mnoštvu:
»Unosi li se svjetiljka
da se pod sud stavi
ili pod postelju?
Zar ne da se stavi
na svijećnjak?
Ta ništa nije zastrto,
osim zato da se očituje;
i ništa skriveno,
osim zato da dođe na vidjelo!
Ima li tko uši da čuje,
neka čuje.«
I govoraše im:
»Pazite što slušate.
Mjerom kojom mjerite
mjerit će vam se.
Doista, onomu tko ima
dat će se,
a onomu tko nema
oduzet će se i ono što ima.«


Razmišljanje

Današnji svijet je pun različitih informacija: he vijesti, filmova, igara, programa… koji pokazuju ovakav ili onakav stil života, a koji nije uvijek u skladu s Kristovim naukom. Silna količina informacija često nam ograničava vrijeme i crpi energiju…

Prispodobu o svjetiljci na svijećnjaku trebalo bi shvatiti tako da postoje ljudi koji, kada hoće, znaju pronaći vremena za Boga. Za njih je Krist Svijetlo svijeta. S drugima također razgovaraju o Božjoj mudrosti, Božjoj Riječi, ne boje se i ne stide Kristova nauka, u neku ruku stavljaju ga „na svijećnjak” – u središte svoga života. Vjeruju Kristu, Njegovu nauku i žele tako mijenjati svoj život da Krist bude u njihovim srcima. No, ovakav stav zahtijeva čvrstu želju za promjenom života i da se, unatoč ogromnom mnoštvu različitih riječi koje dopiru do nas putem medija, televizije, radija ili interneta, barem na trenutak čovjek isključi iz ove medijske buke te čuje i posluša Riječ našega Gospodi na. Upravo je radi toga Isus došao k nama da podijeli s nama Svoj život i Svoju Riječ. Na nama je da Ga slušamo i srcem prihvatimo Njega i Njegovu Riječ. Tada će naš napor biti nagrađen, Bog će umnožiti plodove naših napora i bit ćemo svjetlo drugima. Ako pak ne pronađemo vrijeme za Krista, možemo izgubiti vjeru i nadu. Bit ćemo lišeni ovoga Blaga.

Gospodine Isuse, pomozi nam da pronađemo vremena za Tebe, da Te slušamo, da Ti vjerujemo i da Te ljubimo. K.K.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)