ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
Četvrta kroz godinu

Čitanja: Jr 1, 4-5. 17-19; Ps 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab. 17; 1 Kor 12, 31 – 13, 13 ili kraće 1 Kor, 13, 4-13; Lk 4, 21-30.


Evanđelje dana (Lk 4, 21-30)

„Isus, kao ni ono Ilija i Elizej, nije poslan Židovima.“

U ono vrijeme: Isus progovori u sinagogi: »Danas se ispunilo Pismo što vam još odzvanja u ušima.« I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: »Nije li ovo sin Josipov?«
A on im reče: »Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju.« I nastavi: »Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci za¬tvorilo nebo pa zavladala velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac.«
Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode.


Razmišljanje

Isus se pojavljuje u Nazaretu, dakle mjestu u kojem je odgojen i odrastao. Mjesto je to posebno drago Njegovu Srcu. Tu je Njegova obitelj, tu Ga svi znaju i On pozna njih. Riječi koje čita u sinagogi pred okupljenima govore o Njemu. On to zna i tu istinu priopćava okupljenima. Začuđenost koja se pojavljuje na licima slušatelja potiče Ga na interpretaciju teksta i predbacuje im što Mu ne vjeruju. Njegove riječi izazivaju gnjev i ljutnju: kako se usuđuje poučavati ih Onaj koga oni po znaju?! Ta znaju tko je, a On se smatra Mesijom-Pomazanikom! Događaji iz Nazareta otkrivaju nam istinu o nama samima. No, potrebno je imati hrabrosti dopustiti Riječi, koja je izrečena radi našega dobra i u brizi za naše spasenje, da djeluje: da dodiruje, liječi naše slabosti da ne bismo postali kao oni što Isusa izbacuju iz svoga okruženja i grada.

Jesam li sprema zahvaliti Isusu za istinu koju mi je otkrio o meni kako bih s tom slabošću mogao stati pred Njega? H.C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)