Petak četvrtog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Sir 47, 2-11; Ps 17, 31. 47 i 50. 51; Mk 6, 14-29.


Evanđelje dana (Mk 6, 14-29)

„Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.“

U ono vrijeme: Dočuo za Isusa i kralj Herod jer se razglasilo Isusovo ime te se govorilo: »Ivan Krstitelj uskrsnu od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu.« A drugi govorahu: »Ilija je!« Treći opet: »Prorok, kao jedan od proroka.« Herod pak na to govoraše: »Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.«
Herod doista bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu: »Ne smiješ imati žene brata svojega!«, Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla jer se Herod bojao Ivana; znao je da je on čovjek pravedan i svet pa ga je štitio. I kad god bi ga slušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao.
I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci: »Zaišti od mene što god hoćeš i dat ću ti!« I zakle joj se: »Što god zaišteš od mene, dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva.« Ona iziđe pa će svojoj materi: »Što da zaištem?« A ona će: »Glavu Ivana Krstitelja!« I odmah žurno uđe kralju te zaište: »Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!«
Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htjede je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad za to dočuše Ivanovi učenici, dođu, uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob.


Razmišljanje

Nije li se priča o kojoj govori Herod mogla drugačije svršiti? Naravno da da! Svaki sudionik ovoga događaja mogao je postupiti drugačije. Ivan Krstitelj je mogao opozvati svoje prigovore vezano uz ženidbu Herodijadom. Herodijada je mogla ublažiti svoju kaznu prema Ivanu Krstitelju. Herod je mogao reći da njegovo obećanje da će djevojci dati sve što god zaište, ne podrazumijeva i ubojstvo. Herodijadina kći je mogla ne poslušati mater i mogla je zatražiti nešto drugo. Slično će biti i s Isusovim slučajem. Mnogi su mogli zaustaviti nepravedne postupke koji su išli u smjeru ubojstva-raspeća, ali to nisu učinili.

Najčešće tek nakon izvršenog čina dolazi do refleksije i moralne ocjene. Skoro pa uvijek
– prekasno. Gospodine, daj nam svjetlo uma koje će nam prije odabira rasvijetliti posljedice svih mogućih puteva i pokazati onaj najbolji. Gospodine, daj nam srce otvoreno za istinu koje će moći razumjeti i raspoznati što je najbolje za nas i to odabrati. Ł.T.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)