Blažena Djevica Marija Lurdska

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Blažena Djevica Marija Lurdska
Dan bolesnika
Spomendan

Čitanja: 1 Kr 11, 29-32; 12, 19; Ps 80, 10-11ab. 12-13. 14-15; Mk 7, 31-37.

Titular: Uljanik, Zdenkovac – BDM Lurdska – svetkovina.


Evanđelje dana (Mk 7, 31-37)

„Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.“

U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske.
Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« — to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno.
A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: »Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.«


Razmišljanje

U današnjem Evanđelju Isus odabire duži put – preko Sidona, kojim dolazi do Galilejskog mora. Taj put vodi kroz krajeve na stanjene uglavnom poganima, dakle, ljudima koji nisu poznavali ni štovali Boga Stvoritelja. Isusu ne smeta što su ovi ljudi daleko od Boga. Svjesno odlazi k ljudima koji nisu vjernici. On je poslan svim ljudima, ne samo onima što Ga vole i poštuju Njegovu vjeru i kulturu. Isus, pun suosjećanje prema ovom bolesnom čovjeku upravlja pogled u nebo i uzdahne, dakle moli se. Voli svakog čovjeka i želi pomoći također i ovome čovjeku što ima problema sa sluhom i govorom. Želi pomoći ama baš svakom čovjeku. Uskoro će proliti Svoju Krv za svakog čovjeka. Gospodine, pomozi nam danas moliti za svakog čovjeka i ljubiti sve ljude, pomagati im u njihovim nemoćima i potrebama! K.K.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)