Ponedjeljak šestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Jak 1, 1-11; Ps 118, 67. 68. 71. 72. 75. 76; Mk 8, 11-13.


Evanđelje dana (Mk 8, 11-13)

„Zašto ovaj naraštaj traži znak?“

U ono vrijeme: Istupiše farizeji i počeše raspravljati s Isusom. Iskušavajući ga, zatraže od njega znak s neba. On uzdahnu iz sve duše i reče: »Zašto ovaj naraštaj traži znak? Zaista, kažem vam, ovome se naraštaju neće dati znak.« Tada ih ostavi, ponovno uđe u lađu pa otiđe prijeko.


Razmišljanje

Čovjek često puta traži znak od Gospodina za nekakve svoje nesigurnosti i korake koje treba učiniti u životu. Gospodin traži vjeru po kojoj se On očituje u konkretnim situacijama, događajima i mnogim upitnicima u našem životu. Isus odbija farizeje koji traže znak. Zato je rekao: … ovome se naraštaju neće dati znak. (Mk 8, 12) Ovdje vidimo koliko je bolno Isus doživio taj susret s farizejima. Oni su imali priliku, mogućnost prepoznati, susresti Boga na djelu. Isus traži kod nas vjeru. Stavlja nas pred mnoge izazove i kušnje. Vjera je dakle po vezana s vjernošću, postojanošću i pouzdanjem. Predajmo se s vjerom Gospodinu i ostanimo uvijek s Njim. Kakva je moja vjera? Tražim li znakove? Imam li iskustvo vjere, predanja, povjerenja? M.Z.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)