Srijeda šestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Jak 1, 19-27; Ps 14, 2-3a. 3bc-4. 5; Mk 8, 22-26.


Evanđelje dana (Mk 8, 22-26)

„Slijepac progleda te je mogao sve jasno vidjeti.“

U ono vrijeme: Kad Isus i učenici dođoše u Betsaidu dovedu mu slijepca pa ga zamole da ga se dotakne. On uhvati slijepca za ruku, izvede ga iz sela, pijunu mu u oči, stavi na nj ruke i zapita ga: »Vidiš li što?« Slijepac upilji pogled i reče: »Opažam ljude; vidim nešto kao drveće … hodaju.« Tada mu Isus opet stavi ruke na oči i slijepac progleda i ozdravi te je mogao sve jasno na daleko vidjeti. Tada ga posla kući i reče mu: »Ne ulazi u selo.«


Razmišljanje

Čudo o kojem govori današnje Evanđelje nalazimo samo kod Marka. Gdje god je Isus odlazio propovijedati, činio je i popratna čudesa: ljude je ozdravljao, oslobađao. Pred Isusa dolazi slijepac kojeg su drugi doveli. Oni traže da ga se Isus dotakne. Isusov dodir, Njegova ruka sve mijenja. Isus ne otvara oči samo fizički. On otvara oči srca, oči nutrine i oči dostojanstva. To je ono što nam je potrebno u našem životu. Dozvolimo Isusu da nas dotakne iznutra da  možemo srcem vidjeti, srcem čuti, srcem ljubiti. Molimo također Gospodina za strpljivost na tom putu. Za što molim Gospodina? Molim li za duševno i tjelesno zdravlje? Koji dio moga tijela je bolestan? Koga ja dovodim i u duhu donosim, predajem Gospodinu moleći za ozdravljenje, oslobođenje, iscjeljenje? M.Z.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)