Petak šestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Jak 2, 14-24. 26; Ps 111, 1-2. 3-4. 5-6; Mk 8, 34 – 9,1.


Evanđelje dana (Mk 8, 34 – 9,1)

„Tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.“

U ono vrijeme: Dozva Isus narod i svoje učenike pa im reče: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.
Ta što koristi čovjeku steći sav svijet, a životu svojemu nauditi? Ta što da čovjek dadne u zamjenu za život svoj? Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešničkom naraštaju — njega će se stidjeti i Sin Čovječji kada dođe u slavi Oca svojega zajedno sa svetim anđelima.
Još im govoraše: »Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide da je kraljevstvo Božje došlo u sili.«


Razmišljanje

Tko može podnijeti ove riječi?! Hoćemo li stvarno moći ići za ovim naukom koji nam Isus danas izlaže? Riječ odreći se samoga sebe znači li nam uopće išta? To su samo neka pitanja koja se nameću dok slušamo ovaj odlomak iz Evanđelja. Kristove su riječi jasne: ići za Njim znači bol, patnju i samozatajnost. Da, sve ćemo to iskusiti, ali i spasenje vječno. No, što znači to spasenje vječno? To je punina sreće, to je Nebo, život jedinstva s Bogom, Isusom i Marijom i svima drugima koji su spašeni. Već su ljudi u Isusovo vrijeme bili sigurni da nakon ovoga života postoji drugi život, stoga nas ne treba čuditi što nam Isus želi dati Vječni Život kao nagradu. Uz ovako snažnu motivaciju – spasenje i Život Vječni – prihvaćanje životnih poteškoća i predanje Bogu postaju načini da se postigne sreća za kojom čeznemo. Prinesimo svoje male žrtve svakodnevnog života da ih Bog pretvori u milost spasenja. W.Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)