Subota šestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Svagdan

Čitanja: Jak 3, 1-10; Ps 11, 2-3. 4-5. 7-8; Mk 9, 2-13.


Evanđelje dana (Mk 9, 2-13)

„Preobrazi se pred njima.“

U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma — nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom.
A Petar prihvati i reče Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.« Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni.
I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte ga!« I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama.
Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo »od mrtvih ustali« pa ga upitaju: »Zašto pismoznanci govore da prije treba da dođe Ilija?« A on im reče: »Ilija će doduše prije doći i sve obnoviti. Pa kako ipak piše o Sinu Čovječjem da će mnogo pretrpjeti i biti prezren? Ali, velim vam: Ilija je već došao i oni učiniše s njim što im se prohtjelo, kao što piše o njemu.«


Razmišljanje

Na putu priprave za sve ono što ih čeka, Isus danas učenike vodi korak dalje: otkriva im komadić Neba, otkriva im nešto što još na svijetu nisu mogli vidjeti, otkriva im Sebe preobraženoga u haljinama tako bijelim i sjajnim da je nemoguće da su izbijeljene na zemlji. Isus događajem Preobraženja pokazuje, i još jednom potvrđuje, da je On uistinu Sin Božji; a to potvrđuje i Glas koji se zaorio iz oblaka, Glas koji Ga naziva Sinom Ljubljenim i Glas koji učenike poziva da slušaju Isusa. Za vjeru učenika važna je također i činjenica da Isus razgovara s Mojsijem i Ilijom, neprocjenjivo važnim ličnostima za židovski svijet, ličnostima koje potvrđuju da je Isus „na tragu” Boga Izraelova, da On nije samo još jedan u nizu lažnih proroka kako su Ga često nazivali farizeji i pismoznanci. Učenike je toliko oduševio i u vjeri osnažio ovaj događaj da Petar, prestrašen i zanesen, želi da ovo potraje i nudi Isusu da njima trojici, Isusu, Mojsiju i Iliji načini sjenice kako bi se zadržali ondje… No, trenutak Preobraženja nije potrajao. Pošto je glas Očev Isusa potvrdio Svojim Sinom, bilo je potrebno da se učenici vrate u stvarnost, u realnost. I meni i tebi ponekad u životu Bog kao da pokaže „komadić Neba“: to može biti u molitvi, na nekoj duhovnoj obnovi ili u nekom drugačijem događaju i tada nam sve postane toliko jasnije, a vjera jača i sigurnija. No, takve situacije obično su samo kratki proplamsaji posebnih milosti na koje se u sjećanjima treba vraćati u trenutcima teškoća, duhovne suhoće i različitih životnih bremena. Danas iznova ispovjedimo i prihvatimo Isusa kao Sina Božjega, Ljubljenoga. S.H.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)