Petak sedmog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Jak 5, 9-12; Ps 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12; Mk 10, 1-12.


Evanđelje dana (Mk 10, 1-12)

„Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!“

U ono vrijeme: Isus dođe u judejski kraj i na onu stranu Jordana. I opet mnoštvo nagrnu k njemu, a on ih po svojem običaju ponovno poučavaše.
A pristupe farizeji pa da ga iskušaju upitaše:
»Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?« On im odgovori: Što vam zapovjedi Mojsije?« Oni rekoše: »Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i — otpustiti.« A Isus će im: »Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed. Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih.
Stoga će čovjek ostaviti oca i majku
a prione uza svoju ženu;
i dvoje njih bit će jedno tijelo.
Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo.
Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!«
U kući su ga učenici ponovno o tome ispitivali. I reče im: »Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub.«


Razmišljanje

Nije jednostavno živjeti u braku; kao ni u bilo kojem drugom obliku zajedništva. Gdje su ljudi, uvijek će biti neslaganja, nerazumijevanja, povrjeda i sl. Mnogi bi htjeli izaći iz takvih problema… Htjeli bi da odnosi budu bolji… Što se braka tiče, valja biti svjestan veličine i svetosti ovog sakramenta i sklopljenog sveza. Muž i žena obećavaju si vjernost i ljubav u svemu: i kad je lijepo i kad nije lijepo. Bog je onaj koji muškarca i ženu spaja u jedno biće. Bog je onaj koji je posvetio ovaj sakrament. Bog je onaj koji je dao i potrebne milosti na vjenčanju da bi dvije osobe živjele na pravi način ovaj sveti sakrament. Ono što drži brak i obitelj – svjedoče mnogi očevi i majke – jest zajednička kršćanska molitva, već od početka. Uz zajedničku obiteljsku i bračnu molitvu dolaze i sakramenti: najvažniji su sv. Misa/Euharistija i sv. ispovijed. A nakon ovih izvora milosti i života, valja naglasiti da je važan i redoviti razgovor između muža i žene – o svemu. Problema i napetosti mora biti. Ali uz gore navedene „alate” vrlo brzo se situacija i od nosi mijenjaju na bolje. Križ u bilo kojem obliku i težini mora biti – ali Bog ne napušta Svoju djecu, On želi pripomoći. Samo valja redovito zagrabiti iz ovih izvora i napiti se Žive Vode. Nikada nije kasno! Uvijek se može započeti ispočetka! To je Božje djelo! D.L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)