Ponedjeljak osmog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: 1 Pt 1, 3-9; Ps 110, 1-2. 5-6. 9. 10c; Mk 10, 17-27.


Evanđelje dana (Mk 10, 17-27)

„Što imaš, prodaj i idi za mnom!“

U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: »Učitelju, dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni? Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš:
Ne ubij!
Ne čini preljuba!
Ne ukradi!
Ne svjedoči lažno!
Ne otmi!
Poštuj oca svoga i majku!«
On mu odgovori: »Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.« Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: »Jedno ti nedostaje: idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.« On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak.
Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: »Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!« Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: »Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«
Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: »Pa tko se onda može spasiti?« Isus upre u njih pogled i reče: »Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!«


Razmišljanje

Postoji još jedna pogibao koja vreba na svakoga od nas, a na koju nam Isus danas skreće pozornost. To je bogatstvo materijalnih dobara, želja za posjedovanjem i skupljanje sve većih zaliha. Samo bogatstvo, ukoliko se dobro njime služimo, utoliko nije duhovna opasnost; ali navezanost na bogatstvo i ovisnost o njemu i kada ono postaje temelj života, prelazi u ozbiljnu ugrozu moga spasenja. U takvim se slučajevima vrlo lako zaboravlja da se Vječnost ne može kupiti novcem. Ovo ne znači da ne treba zarađivati, stjecati materijalna dobra svojim radom da bi se dostojno živjelo, nego da se ne bi začaranošću materijalnim dobrima i karijerom izgubilo kontakt s bližnjima, s okruženjem i ne znalo kako ljudi oko mene žive. Zamjećujući siromaštvo oko sebe, postajem velikodušan i slobodan. Tada će i moje materijalno bogatstvo postati put koji me vodi u naručje Boga koji ljubi. H.C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)