Utorak osmog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: 1 Pt 1, 10-16; Ps 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; Mk 10, 28-31.

Klanjanje: Požega – sv. Leopold Mandić


Evanđelje dana (Mk 10, 28-31)

„Primit ćete – s progonima – sada stostruko i u budućem vijeku život vječni.“

U ono vrijeme: Petar reče Isusu: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja — i u budućem vijeku život vječni.
A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.«


Razmišljanje

Ono čime nas Isus danas obogaćuje hraneći nas Svojom Riječju, nadasve je bogatstvo koje prekoračuje granice vremenitosti. Onkraj vremenitog stoji vrijednost odabira Isusa u našem životu.

Petar danas u ime svih učenika govori: Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Isusov odgovor na ovu Petrovu izjavu ne ostavlja nikakvu nedoumicu. Daje obećanje nagrade već sada, u ovome životu, a još će je osobito povećati u Vječnom Životu. Ono što smo poradi Isusa ostavili ovdje, bit će nam vraćeno i umnoženo, bit će to bogatstvo koje nismo u stanju ni zamisliti. Ako ostavljamo ono što ovdje na zemlji ima svoju vrijednost: obitelj, kuću, polje, oca, majku, Isus nam stostruko vraća u bližnjima kojima nas šalje sa zadatkom da ljubimo. U svakom segmentu našega poslanja moći ćemo prepoznati tu našu braću i sestre… Ta sve će to postati naše ‘bogatstvo’ – pa i materijalna dobra. U srcu slobodni od navezanosti na sve to, moći ćemo se svim tim služiti i koristiti na dobro.

Isus nas daruje sposobnošću služenja dobrima ovoga svijeta kod izvršavanja onog poslanja koje nam je povjereno. Bogatstva ovoga svijeta ne ograničavaju to poslanje: sasvim suprotno – postaju prostor za poslanje. H.C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)