Četvrtak nakon Pepelnice

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Pnz 30, 15-20; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; Lk 9, 22-25.


Evanđelje dana (Lk 9, 22-25)

„Tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.«
A govoraše svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. Ta što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi naudi?«


Razmišljanje

U hod za Isusom utkana je spremnost na žrtvu i odricanje. To također zahtijeva dobar odnos s Isusom i zagledanost u Učitelja da bismo Ga na tom putu ispravno nasljedovali. Nagoviještaj muke, smrti i uskrsnuća koji Isus predstavlja Svojim učenicima također je poziv i učenicima i nama da uzmemo svoj križ, križ svoga života i idemo za Njim. No, to neće biti moguće ako je moj odnos s Njim obilježen ravnodušnošću, hladnoćom, izvršavanjem obveza radi izvršavanja (molitve, pobožni obredi i čini), formalizmom i pukim „odrađivanjem“.
Moj odnos s Isusom treba biti živi dijalog, povjerenje i prijateljstvo kako bi se neprestano u meni mogla obnavljati svijest o Njegovoj ljubavi prema meni. Svijest da je upravo rade mene i iz ljubavi prema mene došao na svijet, bio raspet i uskrsnuo te da me poziva i potiče da Ga nasljedujem i odgovorim na tu ljubav. Koliko sam svjestan te istine? Dopuštam li da ona prožima moj život i nutrina, štoviše da me inspirira u hodu Isusovim putem? H.C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)