PRVA KORIZMENA NEDJELJA

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
Prva korizmena

Čitanja: Pnz 26, 4-10; Ps 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15; Rim 10, 8-13; Lk 4, 1-13.

Obljetnica posvete crkve: Nova Gradiška – Bezgrješno začeće BDM – svetkovina zapriječena, prenosi se na ponedjeljak 7. ožujka.


Evanđelje dana (Lk 4, 1-13)

„Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan.“

U ono vrijeme: Isus se, pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga četrdeset dana vodio pustinjom, gdje ga je iskušavao đavao. Tih dana nije ništa jeo, te kad oni istekoše, ogladnje. A đavao mu reče: »Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom.« Isus mu odgovori: »Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu.«

I povede ga đavao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje i reče mu: »Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu hoću, dajem je. Ako se dakle pokloniš preda mnom, sve je tvoje.« Isus mu odgovori: »Pisano je: ’Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu služi!’« Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh Hrama i reče mu: »Ako si Sin Božji, baci se odavde dolje! Ta pisano je: ’Anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju.’ I: ’Na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.’«
Odgovori mu Isus: »Rečeno je: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!« Pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega do druge prilike.


Razmišljanje

Na početku ovog korizmenog vremena liturgija Crkve stavlja pred nas tekst i potiče nas na razmatranje odlomka koji govori o duhovnoj borbi koja će biti sadržaj i naših duhovnih bitki. Sam Gospodin, boraveći na svijetu i pripremajući se za Svoje spasiteljsko poslanje, susreo se s kušnjama i prolazio je kroz duhovne borbe. Može nas začuditi činjenica da je sotona toliko bezočan da iskušava samoga Boga. Iskušava Ga na jedan vrlo inteligentan i istovremeno podao i pokvaren način.

Đavao iskušava Isusa u trenutku u kojem, možemo to slobodno reći, Gospodin prolazi kroz svoje četrdesetodnevne duhovne vježbe u ozračju samoće, šutnje i posta. Zli duh najčešće i najradije napada u trenutcima kada mi odlučimo raditi na sebi, činiti nešto dobro i mijenjati se. On ne želi dopustiti da se što više približimo Bogu, da se borimo sa svojim manama i rastemo u krjeposti. On će nam u ovom vremenu Korizme pokušati još više smetati, obeshrabriti nas, odvraćati nas od naših odluka. Pronalazit će nam tisuće izgovora radi kojih bismo sami sebe trebali osloboditi od svojih korizmenih odluka i od odricanja kao i od zahtijeva koje u ovom razdoblju pred nas stavlja Crkva i Evanđelje, primjerice one tri klasične korizmene stvari: molitva, post i milostinja.

Znajući to i spremni za bitku moramo se suprotstaviti svim tim napastima i ustrajati u svojim odlukama, u teškom svakodnevnom radu na sebi. Borimo se u ovom razdoblju kao Isus Božjom Riječju, uzmimo, kako to kaže sv. Pavao, mač Duha Svetoga koji je oruđe protiv neprijatelja. Ne bojmo se borbe, ne bojmo se napasti jer je Gospodin s nama, na našoj je strani i pomaže nam. Češće se u ovom razdoblju hranimo duhovnom hranom to jest Euharistijom, sakramentima, dubljom i žarčom molitvom kako bismo na kraju ovog razdoblja obraćenja zaista doživjeli istinsko uskrsnuće u svome životu! D.M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)