Ponedjeljak prvog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Lev 19, 1-2. 11-18; Ps 18, 8. 9. 10. 15; Mt 25, 31-46.

Obljetnica posvete crkve: Nova Gradiška – Bezgrješno začeće BDM.


Evanđelje dana (Mt 25, 31-46)

„Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.«
»Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’«
»Tada će mu pravednici odgovoriti: ‘Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’«
»Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’«
»Tada će mu i oni odgovoriti: ‘Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’. Tada će im on odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’«
»I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«


Razmišljanje

Današnje Evanđelje navješćuje Posljednji sud na kojem će Sin Čovječji odvojiti ovce od jaraca, dobre ljude od zlih. Princip odvajanja bit će Osoba Isusa Krista, odnosno naš odnos s Njim. Je li On u središtu moga života ili je moj odnos s Njim slab, nikakav? Poseban Isusov kriterij prosuđivanja naše osobe bit će Njegova prisutnost u drugom čovjeku, potrebitom: Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti. Kada ulazimo u crkvu uranjamo ruku u blagoslovljenu vodu, križamo se i pokleknemo barem na jedno koljeno želeći iskazati čast i pokloniti se Bogu-Isusu u svetohraništu. No, postoji još jedno svetohranište – srce drugog čovjeka. Jako je bitno vidjeti Isusa u drugom čovjeku, prignuti koljena pred Njim i ljubiti Ga služeći Mu. B.W.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)