Srijeda prvog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Jon 3, 1-10; Ps 50, 3-4. 12-13. 18-19; Lk 11, 29-32.


Evanđelje dana (Lk 11, 29-32)

„Naraštaju se ovom neće dati znak doli znak Jone proroka.“

U ono vrijeme: Kad je nagrnulo mnoštvo, poče im Isus govoriti: »Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin. Doista, kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i Sin Čovječji ovomu naraštaju.«
»Kraljica će Juga ustati na Sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje i više od Salomona! Ninivljani će ustati na Sudu s ovim naraštajem i osuditi ga jer se obratiše na propovijed Joninu, a evo ovdje i više od Jone!«


Razmišljanje

Isus zna da među mnoštvom ima pukih znatiželjnika, radoznalih kojima je jedino stalo do zabave. Mnogi su došli tražiti znak i da utaže svoju znatiželju za nečim posebnim i nesvakidašnjim. Isus im je zato i rekao: Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin. (Lk 11, 29b) Jona je za Ninivljane bio samo prorok koji je naviještao Božji poziv na obraćenje. Što može biti jednostavnije od tog poziva? Uočavam li Isusove pozive na obraćenje koje mi upućuje u  svakodnevnom životu? Kako pristupam Isusu? Ne zaboravimo da čudesni znakovi slijede iz vjere u Riječ Božju koju Krist naviješta kao novi život. Isusov Duh, daleko veći od Salomona ili Jone, nastanjuje se u hramu našega tijela. M.Z.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)