SV. JOSIP, ZARUČNIK BDM

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

SV. JOSIP, ZARUČNIK BDM
Svetkovina

Čitanja: 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 88, 2-3. 4-5. 27 i 29; Rim 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24a ili Lk 2, 41-51a.

Titular: Đurđenovac, Lipovljani, Vrbje, Slatina – sv. Josip – svetkovina.


Evanđelje dana (Mt 1, 16. 18-21. 24a)

„Josip učini kako mu naredi anđeo Gospodnji.“

Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nade se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.«
Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo
Gospodnji.
Riječ Gospodnja.
Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Roditelji su Isusovi svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad Isusu bijaše dvanaest godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga.
Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učiteljâ, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: »Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.« A on im reče: »Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?« Oni ne razumješe riječi koju im reče. I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan.


Razmišljanje

Danas imamo prekrasan primjer sv. Josipa, njegove vjere i pouzdanja u Gospodina. Nije nam zapisana ni jedna jedina riječ koju bi Josip bio rekao. Zato nam je zapisano kako je slušao, primao Božje poruke i izvršavao ih. Kad je njegova zaručnica Marija trebala roditi, mučila ga je dvojba i strašno pitanje – kako je to moguće? On se htio povući iz Marijina života, ali ga je Bog pozvao da ostane uz nju i njezinog Sina. Josip u tišini ne samo da čuje Glas koji ga oslobađa straha i sumnji, nego ga priprema za nešto veliko. U svemu u čemu je bila potrebna brižljivost, mudrost, hrabrost i požrtvovnost oca, Josip je kao čovjek vjere izvršavao Božji plan s Djetetom. Sveti Josip nam u svemu ovome dobro pokazuje primjer: da budemo ljudi vjere, da imamo pouzdanja u Boga i Njegovu Riječ. Imam li iskustvo vjere i pouzdanja? Dopuštam li Bogu da mi progovori kroz Svoju Riječ? Oslanjam li se na Božje vodstvo i providnost? M.Z.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)