Utorak trećeg korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Dan 3, 25. 34-43; Ps 24, 4-5. 6-7ab. 8-9; Mt 18, 21-35.


Evanđelje dana (Mt 18, 21-35)

„Ako svatko ne oprosti svome bratu, Otac neće oprostiti vama.“

U ono vrijeme: Pristupi Petar Isusu i reče: »Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.«
»Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa svojim slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se pomiri dug. Nato sluga padne ničice preda nj govoreći ‘Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti.«
»A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ‘Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjali: ‘Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti’. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga.«
»Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ‘Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.«


Razmišljanje

Evanđelje je dano ljudima radi njihova dobra. Vodi k iskustvu mira, radosti što ju donosi i daje život s Bogom. Oproštenje koje se danas nalazi na Isusovim ustima obogaćuje čovjeka. Kada opraštamo nekome tko nas je povrijedio, činimo dobro prije svega samima sebi. Po opraštanju, u nama se događa porast ljubavi. Ne može se govoriti o ljubavi koja ne oprašta. Koliko li se samo puta susrećemo s Božjom ljubavlju u svome životu kroz sakrament pokore i pomirenja kroz koji se ona objavljuje?! Bog nas neprestano ljubi iskazujući nam Svoje milosrđe. Također je potrebno znati i samome sebi oprostiti da bi se u potpunosti mogao doživjeti dar Božjeg oproštenja. Čini se da je to najteži proces. Za Boga nema nemogućih stvari, Njegova ljubav ne poznaje granice i nikada ne prestaje. Gospodine, pomozi mi da prihvatim Tvoje oproštenje i nauči me da opraštam sebi i da opraštam drugima. K.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)