Srijeda trećeg korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Pnz 4, 1. 5-9; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20; Mt 5, 17-19.


Evanđelje dana (Mt 5, 17-19)

„Tko ove riječi bude vršio i druge učio, taj će biti velik.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego dopuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«


Razmišljanje

Ovaj nas odlomak iz Evanđelja podsjeća da se naš način razmišljanja razlikuje od Božjega načina razmišljanja. Isus se danas izjašnjava o obdržavanja Zakona Starog Zavjeta. Farizeji i pismoznanci Ga optužuju i predbacuju Mu da se ne drži odredbi Zakona i predaje starijih. Isus to drugačije vidi. Sjećamo se ozdravljenja subotom, trganja klasja, nepranja ruku prije obroka, opraštanja bludnici i sl. Istina je, Isus donosi novi nauk, novi pogled na obdržavanje zapovijedi. To kod farizeja i pismoznanaca izaziva bijes. Farizeji bi htjeli da se ništa ne mijenja, da sve ostane onako kako je bilo. S druge strane, drugi bi, protivnici, najvjerojatnije htjeli da Isus ukine sve zapovijedi – tako bi bilo lakše živjeti. Mi također često tako razmišljamo. Kada je u pitanju novost Isusova nauka ponekad bismo htjeli da se ništa ne dira: jer je uvijek tako bilo, a ponekad bismo ukinuli sve zapovijed kao neaktualne: e, sada se sve smije… (npr. pacifistički pokreti, seksualna revolucija 60- tih godina u SAD-u). Volimo ići iz krajnosti u krajnost, jer je tako lakše… Od sada: ma kakav Zakon, kakve zapovijedi, pravila, ne… Nikakva pravila više ne obvezuju, od sada samo „sloboda”. Međutim, Isus ništa ne izbacuje, ništa ne negira, ne diže revoluciju kakvih je u prošlosti bilo bezbroj, krvavih, razornih. Stalo Mu je do naše zrelosti, rasta u ljubavi koju treba uvijek iznova učiti… Isus ne želi ukinuti Zakon nego ga ispuniti kao što Božji cilj nije da se „riješi“ grješnog čovjeka, nego da ga spasi, preobrazi. Između ostalog, Bog nam pokazuje da sami svojim snagama nismo u stanju ispuniti Zakon. Potreban nam je Krist, Njegova milost, suradnja s Njegovom milošću da bismo bilo što mogli shvatiti od Njegova nauka, da bismo otkrili smisao Njegovih zapovijedi, da shvatimo kako trebamo po njima živjeti, kako ih najbolje ispuniti. Pristajući na Božju milost u svome životu i prihvaćajući ju spoznajemo da je Bog Ljubav te da dobro možemo ispuniti Zakon samo onda kada se zauzimamo za veću ljubav. A vrelo i beskrajni ocean te ljubavi jest On sam… I. J.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)