Ponedjeljak četvrtog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Iz 65, 17-21; Ps 29, 2 i 4. 5-6. 11 i 12a i 13b; Iv 4, 43-54.

Klanjanje: Gaj.


Evanđelje dana (Iv 4, 43-54)

„Idi, sin tvoj živi.“

U ono vrijeme: Ode Isus iz Samarije u Galileju. Sam je izjavio da prorok nema časti u svom zavičaju. Kad je dakle stigao u Galileju, Galilejci ga lijepo primiše jer bijahu vidjeli što je sve učinio u Jeruzalemu za blagdan. Jer su i oni bili uzišli na ‘blagdan.
Dođe dakle ponovno u Kanu Galilejsku, gdje bijaše pretvorio vodu u vino. Ondje bijaše neki kraljevski službenik koji je imao bolesna sina u Kafarnaumu. Kad je čuo da je Isus došao iz Jude’ u Galileju, ode k njemu pa ga moljaše da siđe i ozdravi mu sin jer već samo što nije umro. Nato mu Isus reče: »Ako ne vidite znamenja i čudesa, ne vjerujete!« Kaže mu kraljevski službenik: »Gospodine, siđi dok mi ne umre dijete.« Kaže mu Isus: »Idi, sin tvoj živi!«
Povjerova čovjek riječi koju mu reče Isus i ode. Dok je on još silazio, pohite mu u susret sluge s viješću da mu sin živi. Upita ih dakle za uru kad mu je krenulo nabolje. Rekoše mu: »Jučer oko sedme ure pustila ga ognjica.« Tada razabra otac da je to bilo upravo onog časa kad mu Isus reče: »Sin tvoj živi.« I povjerova on i sav dom njegov.
Bijaše to drugo znamenje što ga učini Isus po povratku iz Judeje u Galileju.


Razmišljanje

Sudjelujući danas u događaju o kojem čitamo u Evanđelju, pokušajmo se zaustaviti i promotriti kraljevskog službenika. Dolazi moliti za ozdravljenje svoga sina, dakle on je izašao i krenuo na put. Kad se susreo s Isusom predstavlja Mu svoju molbu. Kao odgovor čuje: Idi, sin tvoj živi!. Upravo je tim riječima povjerovao i krenuo natrag. Vraćajući se, saznaje od slugu da se ona Riječ kojoj je povjerovao obistinila upravo u onom trenutku u kojem je bila izrečena. Mi također često dolazimo k Isusu s prošnjama, ali koliko često nismo spremni saslušati, čuti Isusov glas, Isusov odgovor. Prečesto nemamo za to vremena, za tren smo već na nekom drugom mjestu, u nekoj drugoj stvarnosti svoga života i uronjeni smo u nešto sasvim „deseto“. Htjednimo to uočiti – ovaj je kraljevski službenik došao k Isusu i odlazi od Njega ostajući stalno s Isusom, bio je s Isusom dok je išao k Njemu i bio je s Njim kada se vraćao od Njega i u onoj konkretnoj stvari s kojom se uputio k Njemu. Jesam li sprema zaputiti se za Isusom i biti s Njim? H.C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)