Utorak četvrtog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Ez 47, 1-9. 12; Ps 45, 2-3. 5-6. 8-9; Iv 5, 1-3a. 5-16.


Evanđelje dana (Iv 5, 1-3a. 5-16)

„Čovjek odmah ozdravi.“

Bijaše židovski blagdan pa Isus uziđe u Jeruzalem. U Jeruzalemu se kod Ovčjih vrata nalazi kupalište koje se hebrejski zove Bethzatha, a ima pet trijemova. U njima je ležalo mnoštvo bolesnika — slijepih, hromih, uzetih.
Bijaše ondje neki čovjek koji je trpio od svoje bolesti trideset i osam godina. Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je već dugo u tome stanju, kaže mu: »Želiš li ozdraviti?« Odgovori mu bolesnik: »Gospodine, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe.« Kaže mu Isus: »Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!« Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda.
Toga dana bijaše subota. Židovi su stoga govorili ozdravljenome: »Subota je! Ne smiješ nositi postelju svoju!« On im odvrati: »Onaj koji me ozdravi reče mi: ‘Uzmi svoju postelju i hodi!’« Upitaše ga dakle: »Tko je taj čovjek koji ti je rekao: ‘Uzmi i hodi?’« No ozdravljenik nije znao tko je taj jer je Isus nestao u mnoštvu što se ondje nalazilo. Nakon toga nađe ga Isus u Hramu i reče mu: »Eto, ozdravio si! ‘Više ne griješi da te što gore ne snađe!« Čovjek ode i javi Židovima da je Isus onaj koji ga je ozdravio. Zbog toga su Židovi počeli Isusa napadati što to radi subotom.


Razmišljanje

Čudo je događaj izazvan posebnom Božjom intervencijom koja izmiče prirodnoj uzročno- posljedičnoj zakonitosti, a usmjeren na neki duhovni cilj. Apostol Petar je ovim riječima sažeo Isus život: Prošao je zemljom čineći dobro. (Dj 10, 38) Ovo se dobro nije svodilo samo na nauk i naviještanje Radosne Vijesti, ni isključivo na spašavanje duša. Činio je mnoga čudesa, ozdravljao bolesne, uskrsavao mrtve, umnažao kruh i osigurao obilan ulov, pretvorio vodu u vino i sl. Premda Krist nije došao na svijet da ukloni patnju i smrt, sva ona Njegova čudesna ozdravljenja i sva druga čudesa učinjena su kao dokaz Njegove ogromne ljubavi prema čovjeku. Isusova čudesa su prije svega znakovi, znakovi onoga Tko je On, kao i znakovi poslanja koje je dobio od Boga Oca. Čudesa nisu samo događaji koji upućuju na postojanje „Višeg Bića“, nego su i znakovi nadnaravne moći našeg Stvoritelja. Dokazi su da je Kraljevstvo Božje došlo i da je Bog s Onim koji je došao obznaniti nam dolazak tog Kraljevstva. Čuda su također znakovi nutarnje promjene do koje dolazi u srcima ljudi koji su ih iskusili. Postaju u njihovim životima živo svjedočanstvo obraćenja i promjene. Istovremeno su i znakovi milosrdne Božje ljubavi prema ljudima. W.Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)