Srijeda četvrtog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Iz 49, 8-15; Ps 144, 8-9. 13cd-14. 17-18; Iv 5, 17-30.


Evanđelje dana (Iv 5, 17-30)

„Kao što Otac uskrisuje mrtve, i oživljava, tako i Sin oživljava koje hoće!“

U ono vrijeme: Odgovori Isus Židovima: »Otac moj sve do sada radi pa i ja radim.« Zbog toga su Židovi još više gledali da ga ubiju jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao Ocem svojim izjednačujući sebe s Bogom.
Isus nato odvrati: »Zaista, zaista, kažem vam: Sin ne može sam od sebe činiti ništa, doli što vidi da čini Otac; što on čini, to jednako i Sin čini. Jer Otac ljubi Sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat će mu i veća djela od ovih te ćete se čudom čuditi. Uistinu, kao što Otac uskrisuje mrtve i oživljava tako i Sin oživljava koje hoće. Otac doista ne sudi nikomu: sav je sud predao Sinu, da svi časte Sina kao što časte Oca. Tko ne časti Sina, ne časti ni Oca koji ga posla.
Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista, kažem vam: dolazi čas — sada je! — kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju, živjet će. Doista, kao što Otac ima život u sebi tako je i Sinu dao da ima život u sebi; i ovlasti ga da sudi jer je Sin Čovječji. Ne čudite se tome jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima, čuti njegov glas. I izići će: koji su dobro činili — na uskrsnuće života, a koji su radili zlo — na uskrsnuće osude. Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa: kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla.«


Razmišljanje

Isus, odgovarajući Židovima na optužbe koje su iznosili protiv Njega, objašnjava Svoj odnos s Ocem Nebeskim. To je odnos savršenog jedinstva i ljubavi. Štoviše, Isus je kao čovjek, po Svojoj ljudskoj naravi i u Svome poslanju, u potpunosti podređen Očevoj volji, a sve to proizlazi upravo iz ovog savršenog jedinstva i ljubavi. Isus je onaj Sluga Jahvin-Patnik koji je posve poslušan Ocu i na savršen način živi tu poslušnost i ostvaruje Svoje spasenjsko poslanje. Kao što piše sv. Pavao, Isus je poslušan sve do smrti i to smrti na križu. Gospodinova izjava u današnjem Evanđelju pokazuje nam ogromnu poniznost Njega – Sina Božjega. Usprkos tome što je jednak Bogu Ocu, što je i sam Bog, u potpunosti Mu je poslušan, podređen i ne čini ništa što nije u skladu s Očevom voljom. Isus nam danas govori da onaj tko ne časti Sina, ne časti ni Oca. Častiti Sina znači slušati Njegovu Riječ, vjerovati Mu, nasljedovati Ga u Njegovoj poslušnosti, poniznosti i predanju volji Oca Nebeskoga. Dobro bi bilo napraviti ispit savjesti vezano uz ovo: jesam li u potpunosti odan Bogu, trudim li se savjesno izvršavati Njegovu volju, jesam li beskrajno poslušan Bogu, nasljedujem li Isusa u Njegovoj poniznosti i Njegovu poniženju? Pod kraj današnjeg odlomka Isus govori kako je, da bi se izišlo na uskrsnuće života, potrebno činiti dobra djela. Koje sam dobro djelo danas napravio? Je li svakom mom dobrom djelu svrha dobro drugog čovjeka? Događaju li se i loša djela u mome životu? Kad radim nešto u svome životu razmišljam li o svom Vječnom Životu, uskrsnuću? D.M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)