Petak petog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak – Dan obnove čišćenja pamćenja i spomena mučenika
Svagdan

Čitanja: Jr 20, 10-13; Ps 17, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7; Iv 10, 31-42.


Evanđelje dana (Iv 10, 31-42)

„Nastojahu ga ponovno uhvatiti, ali im on izmaknu iz ruku.“

U ono vrijeme: Židovi ponovno pograbiše kamenje da Isusa kamenuju. Isus im odgovori: »Mnoga vam dobra djela Očeva pokazah. Za koje me od tih djela kamenujete?« Odgovoriše mu Židovi: »Zbog dobra te djela ne kamenujemo, nego zbog hule: što ti — čovjek — sebe Bogom praviš.« Odgovori im Isus: »Nije li pisano u vašem Zakonu: Ja rekoh bogovi ste? Ako bogovima nazva one kojima je riječ Božja upravljena — a Pismo se ne može dokinuti — kako onda vi onome kog Otac posveti i posla na svijet možete reci: ‘Huliš!’ — zbog toga što rekoh: ‘Sin sam Božji!’
Ako ne činim djela Oca svoga, nemojte mi vjerovati. Ali ako činim, sve ako meni i ne vjerujete, djelima vjerujte pa uvidite i upoznajte da je Otac u meni i ja u Ocu.«
Nato ga ponovno nastojahu uhvatiti, ali im on izmaknu iz ruku.
I ode ponovno na onu stranu Jordana — na mjesto gdje je prije Ivan krstio. I osta ondje. A mnogi dođoše k njemu i rekoše mu: »Ivan doduše ne učini nijednog znamenja, ali se sve obistinilo što je rekao o ovome.«
Mnogi ondje povjerovaše u njega.


Razmišljanje

…što ti – čovjek – sebe Bogom praviš. Rasprava oko Isusova Boštva traje među ljudima od samih početaka Njegova javnog djelovanja. Isus je to znao i zato se ustručavao pokazivati Svoju nadnaravnu moć (usp., među inima, odlomak iz Ivanova evanđelja, Iv 2, 1-11, o svadbi u Kani Galilejskoj). Riječi i djela! Isus se savršeno služio i jednim i drugim oblikom komunikacije; ipak, nije uspio taknuti srca Židova koji su Ga, u ime svoje vjere i tradicije, bili spremni kamenovati. Srce u kojem se rađa misao o kamenovanju drugog čovjeka (bilo riječju ili djelom) lišeno je osjećaja, kameno je i mrtvo. Neka nas Bog očuva od kamenoga srca koje želi kamenovati srca drugih ljudi! U ispitu savjesti neka nam pomognu riječi Otkrivenja: Imaš ime da živiš, a mrtav si. (Otk 3, 1) Isus je onaj koji daje život u izobilju. Saberimo se i usredotočimo na slušanje Njegova glasa. Gledajmo svijet Isusovim očima. A. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)