VELIKI UTORAK

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

VELIKI UTORAK
Svagdan velikog tjedna

Čitanja: Iz 49, 1-6; Ps 70, 1-2. 3-4. 5-6ab. 15ab i 17; Iv 13, 21-33. 36-38.


Evanđelje dana (Iv 13, 21-33. 36-38)

“Jedan će me od vas izdati.”

U ono vrijeme: Isus, sjedeći sa svojim učenicima za stolom, potresen u duhu posvjedoči: »Zaista, zaista, kažem vam: jedan će me od vas izdati!«
Učenici se zgledahu među sobom u nedoumici o kome to govori. A jedan od njegovih učenika — onaj kojega je Isus ljubio — bijaše za stolom Isusu do krila. Šimun Petar dade mu znak i reče: »Pitaj tko je taj o kome govori.« Ovaj se privine Isusu uz prsa i upita: »Gospodine, tko je taj?«
Isus odgovori: »Onaj je kome ja dadnem umočen zalogaj.« Tada umoči zalogaj, uze ga i dade Judi, Šimuna Iškariotskoga. Nakon zalogaja uđe u nj Sotona.
Nato mu Isus reče: »Što činiš, učini brzo!« Nijedan od sustolnika nije razumio zašto mu je to rekao. Budući da je Juda imao kesu, neki su mislili da mu je Isus rekao: »Kupi što nam treba za blagdan!« — ili neka poda nešto siromasima. On dakle uzme zalogaj i odmah iziđe. A bijaše noć.
Pošto Juda iziđe, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Tražit ćete me, ali kao što rekoh Židovima, kažem sada i vama: kamo ja odlazim, vi ne možete doći.«
Kaže mu Šimun Petar: »Gospodine, kamo to odlaziš?« Isus mu odgovori: »Kamo ja odlazim, ti zasad ne možeš poći za mnom. No poći ćeš poslije.« Nato će mu Petar: »Gospodine, a zašto sada ne bih mogao poći za tobom? Život ću svoj položiti za tebe!« Odgovori Isus: »Život ćeš svoj položiti za mene? Zaista, zaista, kažem ti: Pijetao neće zapjevati dok me triput ne zatajiš.«


Razmišljanje

Današnja nas Riječ zajedno s Isusom i Njegovim učenicima vodi u Dvoranu Posljednje Večere gdje je ustanovljeno svećeništvo i Euharistija. U dvorani s jedne strane vlada svečana atmosfera, jer učenici blaguju Pashu s Isusom, a s druge strane prisutna je bol: Isusova zabrinutost za učenike koje ljubi. Isus zna što će se dogoditi nakon Večere. Zna da će se učenici u trenutku kušnje razbježati i ostaviti Ga samoga i da će dvojica Njegovih učenika pasti u veliku duhovnu tamu. Jedan, kojega je prozvao Stijenom na kojoj će sagraditi Svoju Crkvu, zatajit će Ga, a drugi će Ga prodati za trideset srebrnjaka. Petar i Juda će proći kroz veliko otajstvo nutarnje tame svjesno prekidajući svoj odnos s Isusom. Sveti Petar za razliku od Jude, premda kad je u pitanju grijeh isti je kao i on, prekida odnos s Isusom pod utjecajem straha i, shvativši što je učinio, izlazi van iz pretorija i gorko zaplaka. Prešao je put od razočaranja do nade i mira. Judina se izdaja nije dogodila samo u Dvorani, u Getsemanskom vrtu, nego do nje dolazi postupno neshvaćanjem Isusovih riječi, poslanja i nauka. Uz to, sv. Ivan nam otkriva da je Juda krao iz zajedničke blagajne za koju je bio odgovoran. Ta su financijska sredstva bila namijenjena siromasima. Čini se da onaj koji je, prema ljudskoj mjeri, bio najškolovaniji među apostolima, to svoje znanje u stvarnosti nije iskoristio da uspostavi živi odnos s Bogom. U Judinu životu moralo se dogoditi nešto što je dovelo do toga da je već puno ranije srcem napustio Gospodina. On je nakon svoje izdaje, zaplakao nad svojim grijehom, ali nije dopustio nadi i milosti oproštenja da uđu u njegovo srce i zato je zapao u mrak očaja koji ga je odveo u smrt. Grijeh je također utkan i u našu povijest, naše neshvaćanje Isusa, našu mlakost i izdaju. No, Isus nam oprašta naše izdaje i prekinute odnose. Ta Gospodin je umro za mene, bijednog grješnika, na križu i dao smisao mome životu. Znam li iskreno zaplakati nad svojim grijesima? Kad proživljavam duhovnu tamu, tražim li duhovni razgovor i pomoć? M. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)