VAZMENI PETAK

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

VAZMENI PETAK
Vazmena osmina

Čitanja: Dj 4, 1-12; Ps 117, 1-2 i 4. 22-24. 25-27; Iv 21, 1-14.

Klanjanje: Turnašica.


Evanđelje dana (Iv 21, 1-14)

“Isus pristupi, uze kruh i dade im, a tako i ribu.”

U ono vrijeme: Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.
Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo«. A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.
Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite riba što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin. Isus pristupi, uze kruh i dade im, a tako i ribu.
To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.


Razmišljanje

Ostao si, Gospodine, u jednostavnosti Kruha kako bih ja postao jednostavan. Ostao si, Gospodine, u komadiću Kruha kako bih ja postao kruh drugima. Ostao si u poniznosti Kruha kako bih ja postao ponizan. Ostao si, Gospodine, u bjelini Kruha kako bih ja postao čist u Tebi. Ostao si, Gospodine, u hrani kruha kako ja nikada ne bih ogladnio. Ostao si, Gospodine, u slavnom Kruhu kako bih povjerovao u Tvoje Uskrsnuće. »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. O, Kruše Vjere! O, neshvatljiva Euharistijo u kojoj je Gospodin! Isus pristupi, uze kruh i dade im (…) Hraniš li se ovim Kruhom? B.W.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)