VAZMENA SUBOTA

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

VAZMENA SUBOTA
Vazmena osmina

Čitanja: Dj 4, 13-21; Ps 117, 1 i 14-15. 16-18. 19-21; Mk 16, 9-15.

Titular: Buk, Čaglić, Davor, Vrbova – sv. Juraj, mučenik – svetkovina zapriječena – prenosi se na utorak 26. travnja.

Klanjanje: Donja Obrijež.


Evanđelje dana (Mk 16, 9-15)

“Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje!”

Isus, uskrsnuvši rano prvog dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni iz koje bijaše istjerao sedam zloduha. Ona ode i dojavi njegovima, tužnima i zaplakanima. Kad su oni čuli da je živ i da ga je ona vidjela, ne povjerovaše.
Nakon toga ukaza se u drugome obličju dvojici od njih na putu dok su išli u selo. I oni odu i dojave drugima. Ni njima ne povjerovaše.
Napokon se ukaza jedanaestorici dok bijahu za stolom. Prekori njihovu nevjeru i okorjelost srca što ne povjerovaše onima koji ga vidješe uskrsla od mrtvih. I reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.«


Razmišljanje

Vidjeti Uskrsloga i to posvjedočiti pred učenicima, nije bio lak zadatak. Marija Magdalena, puna radosti nakon susreta s Uskrslim, prenosi radosnu vijest učenicima. Oni su skeptični i ostaju i dalje u žalosti. Učenici su o Uskrsnuću čuli i od drugih, ali to ih nije promijenilo. Tek kada sami sreću Isusa, kad se ukazuje njima, mijenja se njihova nutrina i srce. Isus im predbacuje manjak vjere, ali ih istovremeno šalje u sve krajeve svijeta da naviještaju Radosnu Vijest svakom stvorenju. I mi, današnji učenici, doživljavamo manjak vjere, ali se onda srećemo s Uskrslim koji daje novi život u sakramentima. Potrebno je iskusiti svoje slabosti, sumnju, kako bismo se mogli vratit k Njemu i nanovo prihvatiti svjetlo vjere i ljubavi. Pretvaraju li se ovi povratci, u mome slučaju, u iskustvo dublje povezanosti s Isusom koji ne živi „pored“, nego u meni? A.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)