Bl. Ozana Kotorska, djevica

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Bl. Ozana Kotorska, djevica
Spomendan

Čitanja: Dj 5, 17-26; Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; Iv 3, 16-21.

Klanjanje: Lipovljani.


Evanđelje dana (Iv 3, 16-21)

“Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu.”

»Bog je tako ljubio svijet
te je dao svoga Sina Jedinorođenca
da nijedan koji u njega vjeruje
ne propadne,
nego da ima život vječni.
Ta Bog nije poslao Sina na svijet
da sudi svijetu,
nego da se svijet spasi po njemu.
Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se;
a tko ne vjeruje, već je osuđen
što nije vjerovao
u ime jedinorođenoga Sina Božjega.
A ovo je taj sud:
Svjetlost je došla na svijet,
ali ljudi su više ljubili
tamu nego svjetlost
jer djela im bijahu zla.
Uistinu, tko god čini zlo,
mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti
da se ne razotkriju djela njegova;
a tko čini istinu,
dolazi k svjetlosti
nek bude bjelodano
da su djela njegova u Bogu učinjena.«


Razmišljanje

Gospodin, razgovarajući s Nikodemom o Svome poslanju, jasno mu govori o razlogu Svog dolaska na svijet. Božja ljubav prema čovjeku razlog je radi kojega se Sin Božji pojavio među nama. U Nikodemovu liku svatko od nas može pronaći i vidjeti sebe često izgubljenog, sumnjičavog, s puno nejasnoća i pitanja… Najgore je kada ove nejasnoće počinjemo smatrati svojim prirodnim životnim stanjem. Isus i danas dolazi k meni i tebi; ali ne da nas osudi, nego da nas spasi, izbavi, rasvijetli svaku tamu, nejasnoće. A hoću li biti spašen, ovisi isključivo o meni, o mome dopuštenju Božjoj Riječi, Isusu Kristu, da uđe u moju svakodnevicu. Želim li ući u krug ovoga svijetla koje je Evanđelje i pustiti ga u svoj život, izabirući put istine i povjerenja? H. C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)