Četvrtak drugog vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Dj 5, 27-32; Ps 33, 2 i 9. 17-18. 19-20; Iv 3, 31-36.


Evanđelje dana (Iv 3, 31-36)

“Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu.”

Tko odozgor dolazi,
on je iznad sviju;
tko je sa zemlje,
zemaljski je i zemaljski govori.
Tko dolazi s neba,
on je iznad sviju;
što je vidio i čuo — za to svjedoči,
a svjedočanstva njegova nitko ne prima.
Tko primi njegovo svjedočanstvo,
potvrđuje da je Bog istinit.
Uistinu, onaj koga Bog posla
Božje riječi govori
jer Bog Duha ne daje na mjeru.
Otac ljubi Sina
i sve je predao u ruku njegovu.
Tko vjeruje u Sina,
ima vječni život;
a tko neće da vjeruje u Sina,
neće vidjeti života;
gnjev Božji ostaje na njemu.«


Razmišljanje

Još za vrijeme života sv. Ivana Evanđelista, koji je od svih apostola najduže živio, počeli su se širiti različiti pogrešni nauci vezano za Osobu Isusa Krista kao Sina Božjega, Njegovo poslanje i spasenje. To je razlog zašto Ivan oštro piše: Tko vjeruje u Sina, ima vječni život; a tko neće da vjeruje u Sina, neće vidjeti života; gnjev Božji ostaje na njemu. Sam Gospodin u razgovoru s Nikodemom jasno daje do znanja da treba povjerovati u Sina Božjega, u Njegovo Božansko porijeklo, u svaku Njegovu riječ, Njegovo poslanje i djelo spasenja. Tko negira, odbacuje ove istine, izlaže se osudi, gubitku mogućnosti spasenja. A Isus je upravo zbog toga došao da svatko može sudjelovati u daru otkupljenja; toliko je pretrpio, toliko Ga je skupo koštalo otkupljenje svakog čovjeka, toliko je Svoje Krvi prolio – svu… Unatoč tome, i dalje ima ljudi koji negiraju ove istine spasenja, odbacuju Isusa, ne prihvaćaju dar otkupljenja i to od samog početka, još od apostolskih vremena pa sve do danas… Vjera u Sina Božjega, vjera u Isusovu riječ neophodna je za spasenje, a to pak zahtijeva obraćenje k Bogu, priznanje svoje grješnosti, nedostatnosti, potrebe Božjega milosrđa, oproštenja… Možda se danas odveć malo govori o potrebi obraćenja i to neprestanog obraćanja, potrebi pokajanja…, danas se nekako prešućuju te teme, izbjegavaju…, da se ne bismo zamjerili ljudima, da ne bi netko imao nešto protiv mene i sl.. Međutim Evanđelje i Isusove riječi su vrlo jasne, odrješite, konkretne, ne stvaraju nikakvu iluziju što, među ostalim, možemo iščitati i iz današnjeg odlomka Evanđelja. S druge pak strane ove Isusove riječi: Tko vjeruje u Sina, ima vječni život, utjeha su svakom čovjeku koji vjeruje, nada se, jer sam Gospodin jamči Svoj dar spasenja onima koji Mu povjeruju. Već se sada možemo radovati što ćemo jednoć, po nezasluženom i u potpunosti besplatnom daru Otkupljenja, moći biti zajedno s našim Gospodinom u vječnoj sreći. D. M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)