Subota drugog vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Svagdan

Čitanja: Dj 6, 1-7; Ps 32, 1-2. 4-5. 18-19; Iv 6, 16-21.

Klanjanje: Končanica.


Evanđelje dana (Iv 6, 16-21)

“Ugledaju Isusa gdje ide po moru.”

Kad nasta večer, siđoše Isusovi učenici k moru, uđoše u lađicu i krenuše na onu stranu mora, u Kafarnaum. Već se i smrklo, a Isusa još nikako k njima. More se uzburkalo od silnog vjetra što je zapuhao. Pošto su dakle isplovili oko dvadeset i pet do trideset stadija, ugledaju Isusa gdje ide po moru i približava se lađici. Prestraše se, a on će njima: »Ja sam! Ne bojte se!« Htjedoše ga uzeti u lađicu, kadli se lađica odmah nađe na obali kamo su se zaputili.


Razmišljanje

Svi mi plovimo u „jednoj lađici“ po moru životu. Dan i noć se izmjenjuju: ono dobro i zlo u životu. Ponekad je more mirno i ugodno, a ponekad uzburkano i strašno… Dolazi Isus i hoda po moru – hoda iznad tih mojih problema. Možda mislim da u tim trenutcima Boga nigdje nije bilo, no, On je bio u tom uzburkanom moru, u toj mrkloj noći. Nije me napustio… Sve muke me mogu obuzeti, mogu me izmučiti, prestrašiti, oduzeti mi mir – ali Bog je sa mnom! On i tada, u najtežim trenutcima, prilazi i govori: Ne boj se! Ne uznemiruj se! Nisi sam! Ja sam s tobom! Ja sam jači od tih problema koji te pritišću! Pomoći ću ti doći do cilja! Prisjetimo se nekih svojih životnih problema i oluja koje smo iskusili. Pozovimo Isusa u te događaje, iako je On bio tamo. Pogledajmo i neke događaje koji su bili „slučajni”, a zapravo su puno značili, pomogli su nam u rješavanju tih problema. Zahvalimo Isusu na toj milosti što je te stvari/ događaje tako uredio. Zamolimo Ga da uvijek primjećujemo Njega u svakoj našoj mučnoj životnoj situaciji. D. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)