TREĆA VAZMENA NEDJELJA

Ernst Zimmermann, Isus i ribari, 1879.

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

TREĆA VAZMENA NEDJELJA

Čitanja: Dj 5, 27b-32. 40b-41; Ps 29, 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b; Otk 5, 11-14; Iv 21, 1-19 ili kraće Iv 21, 1-14.

Klanjanje: Đurđenovac.


Evanđelje dana (Iv 21, 1-19)

“Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu.”

U ono vrijeme:
Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.
Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.
Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite ribâ što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin.
Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.
Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« »Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.« A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«


Razmišljanje

Današnje nam Evanđelje govori o dva važna događaja: o trećem Isusovu očitovanju učenicima i o čudesnom ulovu ribe. Svratimo pozornost na učenike koji se ponašaju kao da su zaboravili na što su pozvani ili taj poziv nisu dobro shvatili. Nakon Isusove smrti vratili su se svome zanimanju, bili su ribari. Uskrsli Isus ponovno dolazi na ono isto mjesto na kojem im je uputio poziv, dolazi da se s njima susretne i da ih podsjeti na njihov poziv. Ponovno trebaju izabrati Isusa i biti ribari ljudi. Ovaj tajanstveni susret s Isusom nakon cjelonoćnog neuspjelog ribarenja gura uče nike u još veću ogorčenost i nezadovoljstvo, doživljavaju to kao totalni poslovni neuspjeh. A tu ih onda još netko pita: Imate li što za prismok? Ipak su spremni poslušati savjet – još neprepoznatog Isusa. Čudesan ulov otvara njihove oči i srca te prepoznaju svoga Učitelja i Gospodina; do toga trenutka njihovim je očima bilo uskraćeno prepoznati Ga, a srce im je bilo puno tuge i ogorčenosti. Koliko često i mi ne prepoznajemo Isusa koji prolazi pokraj nas jer smo silno zaokupljeni sobom, svojim planovima i problemima? Isus danas i tebe pita: Ljubiš li me više nego ovi? Ljubiš li me? Voliš li me? Iskreno odgovori Isusu, a On će iscijeliti Tvoje raznim oblicima nevjernosti, trauma, samoranjavanja izranjeno srce, kao što je to bilo u slučaju Petra koji Ga je triput zatajio. Isus mu ništa ne predbacuje, nego ga pita: voliš li me i dalje, želiš li i dalje ići za Mnom unatoč tome svome neugodnom životnom događaju? Znamo koji je bio Petrov odgovor. A tvoj koji je? Zaustavi se kod ovih riječi što ti ih Isus upućuje: Idi za Mnom! I vidi kako od sada želiš ići za Njim postajući Njegov sve bolji i gorljiviji apostol. Z.L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)