Četvrtak trećeg vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Dj 8, 26-40; Ps 65, 8-9. 16-17. 20; Iv 6, 44-51.


Evanđelje dana (Iv 6, 44-51)

“Ja sam kruh živi koji je s neba sišao.”

U ono vrijeme reče Isus mnoštvu:
»Nitko ne može doći k meni
ako ga ne povuče Otac koji me posla;
i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.
Pisano je u Prorocima:
Svi će biti učenici Božji.
Tko god čuje od Oca i pouči se,
dolazi k meni.
Ne da bi tko vidio Oca,
doli onaj koji je kod Boga;
on je vidio Oca.
Zaista, zaista, kažem vam:
tko vjeruje, ima život vječni.
Ja sam kruh života.
Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe.
Ovo je kruh koji silazi s neba:
da tko od njega jede,
ne umre.
Ja sam kruh živi
koji je s neba sišao.
Tko bude jeo od ovoga kruha,
živjet će uvijeke.
Kruh koji ću ja dati
tijelo je moje
— za život svijeta.«


Razmišljanje

Vjera je Božji dar. Onaj koji nam tu vjeru pokazuje jest Krist. No, taj dar traži naš odgovor. Taj odgovor je korištenje darova koje nam je Bog dao. Vjera nije samo neki intelektualni čin u kojem priznajemo da Bog postoji ili prihvaćamo neke druge vjerske istine. Vjera traži od nas zauzetost, hod za Kristom, bivanje s Njim, hod Njegovim putem i odluku da budemo Njegovi učenici. Kao što Bog privlači naše srce i um k Sebi, isto tako ima moć uskrisiti nas jednoć na Vječni Život. Tko ide za Kristom i vjeruje Mu, ima šansu postići Život Vječni. Čovjek ne može sam sebi dati vjeru, a još manje Život Vječni. Jednostavno, to nas nadilazi. Za dar vjere treba moliti Krista, moliti za vjeru i čuvati ju. Ona raste u zajednici vjernika. Jedan od Božjih darova koji nam je dostupan po vjeri jest Kruh Života Vječnoga – dostupan u Euharistiji. Sveta Misa je trenutak u kojem nam Krist daje Svoje Tijelo i Svoju Krv – samoga Sebe, kao što je Bog nekoć Izraelcima davao manu u pustinji dok su išli prema Obećanoj Zemlji. Bog također ima u Nebu pripremljene stanove za nas. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. (Iv 6, 54) To je Kristovo obećanje. On sam je prisutan u Euharistiji i po Njoj nas hrani i jača na putu u Nebo. On nam daje smjernice za taj put u liturgiji Riječi i hrani nas Sobom kad primamo Njegovo Tijelo i Krv u euharistijskim prilikama. Gospodine Isuse, budi nam Gospodar i Spasitelj. Obdari nas darom duboke vjere u Tebe. Ti si iz ljubavi prema nama položio Svoj život za nas, dopustio da Te razapnu, uskrsnuo si i želiš živjeti u nama. Pokaži nam put prema životu i sreći. Učini da se na tome putu hranimo Kruhom Anđeoskim, da cijenimo i češće primamo sv. Pričest, da Te primamo u svoja srca kako bismo ojačani sakramentima na svome životnom putu jednoć Tebe susreli u Nebeskoj Domovini. K.K.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)