Petak trećeg vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Dj 9, 1-20; Ps 116, 1. 2; Iv 6, 52-59.

Hodočašće učenika biskupijskih katoličkih gimnazija i drugih srednjoškolaca u Voćin.


Evanđelje dana (Iv 6, 52-59)

“Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko.”

U ono vrijeme: Židovi se među sobom prepirahu: »Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?« Reče im stoga Isus:
»Zaista, zaista, kažem vam:
ako ne jedete tijela Sina Čovječjega
i ne pijete krvi njegove,
nemate života u sebi!
Tko blaguje tijelo moje
i pije krv moju,
ima život vječni;
i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.
Tijelo je moje jelo istinsko,
krv je moja piće istinsko.
Tko jede moje tijelo
i pije moju krv,
u meni ostaje
i ja u njemu.
Kao što je mene poslao živi Otac
i ja živim po Ocu,
tako i onaj koji mene blaguje
živjet će po meni.
Ovo je kruh koji je s neba sišao,
ne kao onaj koji jedoše očevi
i pomriješe.
Tko jede ovaj kruh,
živjet će uvijeke.«
To reče Isus naučavajući u sinagogi u Kafarnaumu.


Razmišljanje

Nakon izlaska iz Egipta, koji je Izraelcima bio zemlja ropstva, Izabrani Narod je išao pustinjom. U ovoj ih je pustinji Bog hranio hranom s neba – manom, u kojoj se nalazila snaga za put prema Obećanoj Zemlji. No, ova materijalna hrana Izraelcima nije jamčila Život Vječni, a da ne spominjemo da mnogi zbog svoje nevjere nisu ugledali cilj svoga zemaljskog putovanja. Gospodin Isus se nadovezuje na ove starozavjetne događaje iz Knjige Izlaska. No, OVAJ Kruh, koji je On sam, daje više, daje Život Vječni. Tko ga prima, ne samo što će biti okrijepljen na životnomu putu, nego će zadobiti Vječni Život – jer, Isus je Uskrsnuće i Život. Evanđelist ističe da Isus ovo naučava u sinagogi u Kafarnaumu. Našli su se ondje Židovi koji su bili kritički orijentirani prema Isusu i njegovi učenici kojima je to bilo teško povjerovati, a od kojih su Ga neki kasnije i napustili. I mi idemo kroz svijet okruženi raznim ljudima. Mnogi se od njih kritički odnose prema Kristu, neki odlaze od Njega. Budimo vjerni Kristu i Zajednici u kojoj primamo vidljive znakove nevidljive milosti – Kruh života i kalež vječnoga spasenja. Pomozi nam, Gospodine, da zajedno s Tobom, sestrama i braćom, idemo prema Životu Vječnomu, crpeći u Tebi snagu. D.L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)