Sv. Matija Apostol

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Matija Apostol
Blagdan

Čitanja: Dj 1, 15-17. 20-26; Ps 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8; Iv 15, 9-17.


Evanđelje dana (Iv 15, 9-17)

“Više vas ne zovem slugama, nego prijateljima.”

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Kao što je Otac ljubio mene
tako sam i ja ljubio vas;
ostanite u mojoj ljubavi.
Budete li čuvali moje zapovijedi,
ostat ćete u mojoj ljubavi;
kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga
te ostajem u ljubavi njegovoj.
To sam vam govorio
da moja radost bude u vama
i da vaša radost bude potpuna.
Ovo je moja zapovijed:
ljubite jedni druge
kao što sam ja vas ljubio!
Veće ljubavi nitko nema od ove:
da tko život svoj položi za svoje prijatelje.
Vi ste prijatelji moji
ako činite što vam zapovijedam.
Više vas ne zovem slugama
jer sluga ne zna što radi njegov gospodar;
vas sam nazvao prijateljima
jer vam priopćih sve
što sam čuo od Oca svoga.
Ne izabraste vi mene,
nego ja izabrah vas
i postavih vas
da idete i rod donosite
i rod vaš da ostane
te vam Otac dadne
što god zaištete u moje ime.
Ovo vam zapovijedam:
da ljubite jedni druge.«


Razmišljanje

Danas iz Isusovih usta slušamo na čemu se temelji Njegovo poslanje: Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas. Mi ljudi u međusobnom razgovoru često koristimo riječ „ljubav”. Ali prilično slabo kroz tu riječ i u toj riječi izražavamo ono što je Učitelj izražavao. Kroz tu i u toj riječi Isus daje samoga Sebe, izražava spremnost da položi Svoj život radi mene i za mene. I to nije samo stvar učenika koje Isus fizički vidi, koji su oko Njega. To se odnosi na sve ljude koji čuvši tu Riječ počinju živjeti po njoj. Ostanite u mojoj ljubavi. To je poziv i poticaj koji prožima čitavu povijest čovječanstva i sve buduće naraštaje i sve narode da neprestano sudjeluje u ostvarivanju ovog Božjeg plana i namjere i u oporuci Gospodina našega – Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge. H. C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)