Sedma uskrsna nedjelja (29.05.2022.)

LECTIO

1. čitanje: Djela apostolska 7, 55-60

U one dane: ⁵⁵ Stjepan, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje sjedi zdesna Bogu, ⁵⁶ pa reče: »Evo vidim nebesa otvorena i Sina čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« ⁵⁷ Ali oni vičući iza glasa, zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. ⁵⁸ Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovahu. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao. ⁵⁹ I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: »Gospodine Isuse, primi duh moj!« ⁶⁰ Onda se baci na koljena i povika iza glasa: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Kad to reče, usnu u Gospodinu.

Riječ Gospodnja.

Na svom oproštaju Isus je poručio svojim učenicima da će biti njegovi svjedoci (grč. mártyres; tom riječju nazivaju se i mučenici) sve do kraja zemlje (usp. Dj 1, 8). Đakon Stjepan je bio prvi koji je svjedočanstvo za Isusa zapečatio svojom krvlju. On svjedoči ono što je vidio i doživio: da je Gospodin Isus uskrsnuo od mrtvih i da je uznesen na nebo, gdje sjedi na prijestolju zdesna Bogu. Stjepanovo mučeništvo označava prekretnicu u povijesti kršćanstva, jer se zbog progona kršćana koji je nakon toga uslijedio, Evanđelje iz Jeruzalema proširilo najprije na Judeju i Samariju, a onda na čitav tada poznati poganski svijet.

2. čitanje: Otkrivenje svetog Ivana apostola 22, 12-14. 16-17. 20

Ja, Ivan, začujem glas koji mi govoraše: ¹² »Evo, dolazim ubrzo, i plaća koja sa mnom je: naplatit ću svakome po djelu njegovu! ¹³ Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak! ¹⁴ Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života, i na vrata će smjeti u grad!
¹⁶ Ja, Isus, poslah anđela svoga posvjedočiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica.«
¹⁷ I Duh i Zaručnica govore: »Dođi!«. I tko ovo čuje neka rekne »Dođi!«. Tko je žedan, neka dođe, tko hoće, neka zahvati vode života zabadava.
²⁰ Svjedok za sve ovo govori:» Da, dolazim ubrzo!« Amen, Dođi, Gospodine Isuse!

Riječ Gospodnja.

U posljednjem poglavlju Knjige otkrivenja proslavljenom Kristu dodijeljeni su časni naslovi i imena. On je »Prvi i Posljednji«, nema drugog Boga i Suca osim njega. On je sjajna zvijezda Danica, kojom započinje novi i vječni dan. Taj dan je blizu, a Isusova riječ »dolazim ubrzo«, nas na to upozorava u našoj nestrpljivosti i ujedno nas tješi u našim ovozemaljskim nevoljama.

Evanđelje: Ivan, 17, 20-26

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: ²⁰ »Oče sveti! Ne molim samo za ove, nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: ²¹ da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. ²² I slavu koju si ti dao meni, ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno – ²³ ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno, te svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio. ²⁴ Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: neka gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta.
²⁵ Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao. ²⁶ I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima – i ja u njima.«

Riječ Gospodnja.

Isus je molio za jedinstvo svih onih koji u njega vjeruju. Jedinstvo Crkve ima svoj izvor i svoj uvir u trojedinom Bogu. U njezinom jedinstvu postaje vidljivo ponešto od Božje moći i slave, a Isus Krist biva prepoznat kao ljubljeni Božji Sin: po životu onih koji su bili poslušni njegovoj Riječi i koji su vidjeli njegovu slavu (usp. 1, 14).

MEDITACIJA

Nama danas »slava« je teška riječ. »Božja slava« znači vidljivo, spoznatljivo objavljivanje njegove veličine i svetosti. Isus je mogao reći: »Tko je vidio mene, vidio je i Oca« (Iv 14, 9). Zato što Bog Otac gleda na Isusa pogledom beskrajne ljubavi, i njegovo čovještvo također biva obasjano Božjim svjetlom. Božja punina prebiva u njemu. Ako mi ostanemo u njegovoj ljubavi, on ostaje u nama. Njegova nas pak ljubav međusobno povezuje i obvezuje na jedinstvo. To je način kako Bog biva »proslavljen«: vidljiv i spoznatljiv u ovom svijetu.

MOLITVA

Bože, dobri Oče, dobrostivo pogledaj nas koji vjerujemo u tvoga Sina Isusa Krista i koji smo otkupljeni njegovom mukom, smrću i uskrsnućem, i sve nas učini dionicima njegove uskrsne pobjede. Amen

KONTEMPLACIJA

Isus je živi kruh, pravi trs i istinsko stablo života. Tko dolazi k njemu, doživljava nešto od Božje veličine i širine, i više mu nije dopušteno da bude zadovoljan sa svojom vlastitom malenošću.

AKCIJA

Često ponavljaj i danas živi Riječ: »Gospodine Isuse, primi duh moj« (Dj 7, 59)

ZA DUHOVNO ČITANJE

U svakom čovjeku je bezdan kojeg samo Bog može ispuniti. Što više u tami vjere naziremo Božju ljepotu, to žarče u nama gori čežnja za njim i ljubav prema njemu (Blaise Pascal).