Pohod BDM

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Pohod BDM
Blagdan

Čitanja: Sef 3, 14-18a ili Rim 12, 9-16b;Ps Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6; Lk 1, 39-56.

Obljetnica posvete crkve: Pleternica.

Titular: Davor – BDM Kraljica, Sirač, Voćin – Pohod BDM – svetkovina.


Evanđelje dana (Lk 1, 39-56)

“Otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega?”

U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa:
»Blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje!
Ta otkuda meni
da mi dođe majka Gospodina mojega?
Gledaj samo!
Tek što mi do ušiju doprije
glas pozdrava tvojega,
zaigra mi od radosti čedo u utrobi.
Blažena ti što povjerova
da će se ispuniti
što ti je rečeno od Gospodina!«
Tada Marija reče:
»Veliča duša moja Gospodina,
klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje,
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja,
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.«
Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući.


Razmišljanje

Susret Marije i Elizabete upućuje na konkretne životne stavove o kojima bismo trebali voditi brigu u svome kršćanskom životu: otvorenost za slušanje životnih potreba drugih, gostoprimstvo koje prelazi u otvorenost, darežljivost i blizinu, zajedničko slušanje i produbljivanje Božje Riječi koja poziva i potiče na misionarski rad, prihvaćanje dara otkupljenja i Božje ljubavi. Marija stoji pred nama kao svjetlo i primjer Bogu podređenoga života. Nema većeg primjera od Nje: život u jednostavnosti, otvorenosti i iskrenosti što vodi ravno k Bogu. Postaje Službenicom Gospodinovom, daje savršeni ne samo primjer, nego i svjedočanstvo poniznosti koje se sastoji u tome što se osjeća Božjim oruđem u djelu spasenja prikazujući Svoga vlastitog Sina kao zadovoljštinu za naše grijehe. Marijina nam Molitva pokazuje kako se moli i u čemu se sastoji molitva, pokazuje da je, ako se želimo dobro moliti potrebna nutarnja sabranost i tišina te da je nužna, ako želimo čuti Božju Riječ i odgovoriti na Nju ozbiljno, otvorenost i zauzetost srca. Molitva je traženje odgovora na naše svakodnevne životne potrebe. Evanđelje nam pokazuje da je Marija bila uz Isusa u svim ključnim trenutcima Njegova života: na početku naviještanja, na svadbi u Kani Galilejskoj, kada nagovještava i ustanovljuje Kraljevstvo Božje, ispod križa gdje su bol i trpljenje… Na kraju bodri i potiče apostole da naviještaju Kraljevstvo Božje i postaje svjedok uskrsloga Krista Svoga Sina. W. Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)