Srijeda desetog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: 1 Kr 18, 20-39; Ps 15, 1-2a. 4. 5 i 8. 11; Mt 5, 17-19.


Evanđelje dana (Mt 5, 17-19)

“Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.”

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke.
Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.
Zaista, kažem vam,
dok ne prođe nebo i zemlja,
ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći,
dok se sve ne zbude.
Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi
i tako nauči ljude,
najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom.
A tko ih bude vršio i druge učio,
taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«


Razmišljanje

Mojsijev Zakon je za Isus autoritet, ostaje vječan i nepromjenjiv jer izražava Božju volju. Često se poziva na njega i sažima ga u dvije najveće zapovijedi, a to su zapovijed ljubavi prema Bogu i čovjeku. Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Komentatori ovoga odlomka govore o trostrukom značenju riječi „ispuniti“. Prvo značenje je da se u Isusu ispunjavaju sva obećanja dana u Starom Zavjetu – sav Zakon i Proroci. Isus je obećani Mesija. Drugo značenje glagola „ispuniti“ je da je Isus došao ispuniti Božju volju koja se nalazi u Njegovim obećanjima i zapovijedima. I treće značenje riječi „ispuniti“ je: nadopuniti, usavršiti, dovesti do punine. Dakle, Isus je usavršio i do punine doveo Zakon i Proroke. I onaj tko želi biti velik u Nebeskom Kraljevstvu neka tako živi i neka uči druge izvršavati Božju volju. B. W.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)