Petak desetog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: 1 Kr 19, 9a. 11-16; Ps 26, 7-8a. 8b-9abc. 13-14; Mt 5, 27-32.


Evanđelje dana (Mt 5, 27-32)

“Tko god s požudom pogleda ženu, već je učinio preljub.”

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Čuli ste da je rečeno:
Ne čini preljuba!
A ja vam kažem:
Tko god s požudom pogleda ženu,
već je s njome učinio preljub u srcu.
Ako te desno oko sablažnjava,
iskopaj ga i baci od sebe.
Ta bolje je da ti propadne jedan od udova,
nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao.
Ako te desnica tvoja sablažnjava,
odsijeci je i baci od sebe.
Ta bolje je da ti propadne jedan od udova,
nego da ti cijelo tijelo ode u pakao.
Rečeno je također:
Tko otpusti svoju ženu,
neka joj dade otpusnicu.
A ja vam kažem:
Tko god otpusti svoju ženu
— osim zbog bludništva —
navodi je na preljub
i tko se god otpuštenom oženi,
čini preljub.«


Razmišljanje

Ključ za današnje razmatranje o preljubu je pogled. Isus upozorava na gledanje koje je obuzela požuda. Ovdje nije riječ o tome da se sablažnjavamo nad svojom požudom, nego da njome vladamo. Velika bi pogrješka bila negiranje ili suzbijanje požude. Tragamo za pozitivnim rješenjima koja će nas nanovo izgrađivati. U Drugoj Poslanici sv. Petra čitamo: Zato, braćo, to revnije uznastojte učvrstiti svoj poziv i izabranje: to čineći – ne, nećete posrnuti nikada! (2Pt 1, 10) Evo lijeka za požudu. Obnova ranijeg, prvotnog izbora. Ako si oženjen, onda ponovno trebaš izabrati svoju ženu. Ako si duhovno lice, onda se vraćaš k zavjetima koje si davno dao. Drugi načini suzbijanja požude ne daju očekivane rezultate. Ta naš se pogled na nečemu mora zaustaviti. Moramo se vratiti k prvoj ljubavi. Ł. T.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)