Utorak jedanaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Kr 21, 17-29; Ps 50, 3-4. 5-6ab. 11 i 16; Mt 5, 43-48.


Evanđelje dana (Mt 5, 43-48)

“Ljubite svoje neprijatelje!”

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Čuli ste da je rečeno:
Ljubi svoga bližnjega,
a mrzi neprijatelja.
A ja vam kažem:
Ljubite neprijatelje,
molite za one koji vas progone
da budete sinovi
svoga Oca koji je na nebesima,
jer on daje da sunce njegovo izlazi
nad zlima i dobrima
i da kiša pada
pravednicima i nepravednicima.
Jer ako ljubite one koji vas ljube,
kakva li vam plaća?
Zar to isto ne čine i carinici?
I ako pozdravljate samo braću,
što osobito činite?
Zar to isto ne čine i pogani?
Budite dakle savršeni
kao što je savršen Otac vaš nebeski!«


Razmišljanje

Djela svjedoče o našem odgoju. Ljubav nas suobličuje Bogu naročito ljubav prema neprijateljima. Danas su prijeko potrebni Božji svjedoci, ljudi koji, ne riječju, nego primjerom vlastitoga života privlače druge k Bogu. Jesam li dobar primjer kad odlazim u crkvu, molim se i trudim se da to drugi vide, a mrzim bližnje, susjede? Može to biti uzrok velike sablazni, čak i napuštanja Crkve. Samo je ljubav u stanju promijeniti ljudsko srce i potaknuti ga na ljubav. Krist nam daje primjer bezgranične ljubavi koja je, istina, zahtjevna i protkana žrtvom. Na križu je raširio Svoje ispaćene, izranjene ruke, jer Mu je stalo do svakog čovjeka. Gospodine, nauči me ljubiti moje neprijatelje. K. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)