DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
Dvanaesta kroz godinu

Čitanja: Zah 12, 10-11; 13, 1; Ps 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9; Gal 3, 26-29; Lk 9, 18-24.


Evanđelje dana (Lk 9, 18-24)

“Ti si Krist – Pomazanik Božji! Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi.”

Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: »Što govori svijet, tko sam ja?« Oni odgovoriše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.« A on će im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Krist –- Pomazanik Božji!«
A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju. Reče: »Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.«
A govoraše svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.«


Razmišljanje

U današnje vrijeme mnogi ljudi bježe od poteškoća i ne prihvaćaju izazove koje život stavlja na njihov put. No, Isus nas danas poziva na promjenu takvog stava. Neka danomice uzima križ svoj – govori Krist Svojim nasljedovateljima. Od devetog poglavalja svoga Evanđelja Luka nam pokazuje perspektivu nadolazećih poteškoća i progonstava kroz koje će i sam Krist, ostajući do kraja vjeran Svome poslanju, morati proći. Isto kao što je Ivan Krstitelj ili neki drugi prorok i Isus će morati proći teški put koji simbolizira riječ križ. Kristov učenik koračajući za Njim također će se morati suočavati s izazovima pa i s progonstvima. Molitva spomenuta na početku odlomka nagovještava vrlo važan trenutak u Evanđelju. Apostol Petar ispovijeda svoju vjeru u Isusa kao iščekivanog Mesiju, dakle Božjeg poslanika pomazana Duhom Svetim. No, Isus odmah skreće pažnju Svojim učenicima na to da će taj Pomazanik mnogo pretrpjeti od ljudi i da to isto može stići Njegove nezaštićene učenike. Kristovo duboko predanje i svakodnevno „trošenje života” poradi naviještanja Božjega kraljevstva riječju i djelom, ali i donošenje Kristova života u živote Njegovih učenika u konačnici je uskrsnuće, dakle novi život i uzdignuće: tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. Gospodine Isuse, zahvaljujemo Ti za primjer poniznosti. Ti, Bog, ponizio si se poradi nas. Pomozi nam uzeti naš križ, križ života, teret prihvaćanja svakodnevnih obveza i svakodnevnog svjedočenja istine i ljubavi, križ vjernosti Tebi najprije u svome srcu, a nakon toga u svijetu i među ljudima. K. K.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)