Ponedjeljak trinaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Am 2, 6-10. 13-16; Ps 49, 16bc-17. 18-19. 20-21. 22-23; Mt 8, 18-22.


Evanđelje dana (Mt 8, 18-22)

“Hajde za mnom!”

U ono vrijeme: Kad Isus vidje mnoštvo oko sebe, zapovijedi da se prijeđe prijeko. I pristupi jedan pismoznanac te mu reče: »Učitelju, za tobom ću kamo god ti pošao.« Kaže mu Isus: »Lisice imaju jazbine i ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio.«
Drugi mu od učenika reče: »Gospodine, dopusti mi da prije odem i pokopam svoga oca.« Isus mu kaže: »Hajde za mnom i pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve.«


Razmišljanje

Nasljedovanje Krista pretpostavlja duboko unutarnje obraćenje. Isusova je poruka u potpunoj suprotnosti s mentalitetom današnjeg čovjeka. Imamo dojam da se Božji i ljudski putevi jako razilaze. Primjerice, putevi koji vode k sreći, a o kojima govore blaženstva, u današnjem društvu zvuče nerazborito pa i apsurdno. Čovjek današnjice stvorio je svoj vlastiti sustav vrjednota, uzda se u samoga sebe, sam odlučuje o svojoj sreći. Što je zanimljivo, sve ovo nema ništa zajedničkoga s Kristovim Evanđeljem u kojem Isus Svojim životom i naukom naviješta nešto sasvim drugo. Zbog toga je za nas kršćane toliko važan što hitriji povratak k evanđeoskim istinama i hrabro odbacivanje svih onih drugih vrjednota koje žele zavladati ljudskim srcima. Prisjetimo se i budimo svjesni Kristovih evanđeoskih vrjednota: poniznost, siromaštvo i samozatajnost. Ove tri kršćanske vrjednote temelj su i korijen iz kojega izrastaju sve ostale vrjednote. Krist je poučavao jer je znao – kako govori sv. Ivan – da sve što je na svijetu: požuda tijela, požuda očiju i oholost života – nije od Oca nego od svijeta (usp. 1 Iv 2, 16). Isus je čitavim Svojim životom, od rođenja pa sve do križa, naglašavao i svjedočio vrjednote koje će Crkva kasnije prihvatiti kao nadahnjujuće kriterije života svakog kršćanina neovisno o staležu i mjestu na kojem ostvaruje svoj poziv i poslanje. Svaki Kristov učenik i nasljedovatelj pozvan je živjeti one vrjednote koje Evanđelje pokazuje. W. Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)