SV. PETAR I PAVAO, APOSTOLI

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

SV. PETAR I PAVAO, APOSTOLI
Svetkovina

Čitanja: Dj 12, 1-11; Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; 2 Tim 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19.

Titular: Bokšić, Cernik, Čađavica, Kaptol, Stari Gradac – sv. Petar i Pavao, Apostoli – svetkovina.


Evanđelje dana (Mt 16, 13-19)

“Ti si Petar-Stijena! Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga.”

U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.«


Razmišljanje

Tko sam Ja za tebe? Poznate su nam Petrove slabosti. A znamo i za progone Gospodinovih sljedbenika u kojima je sudjelovao Savao. Pa zašto onda danas slavimo ovu dvojicu apostola? Jedan je odgovor: u svom su se životu znali više pouzdati u Gospodina, nego u same sebe. Unatoč svojim slabostima i padovima, ljubili su Ga iznad svega. I Petar i Pavao su u različitim okolnostima i u različito vrijeme čuli onaj isti Isusov poziv: Pođi za Mnom! Čitavim su svojim bićem odgovorili na taj poziv, ne postavljajući nikakve granice i polažući svoj život. Evanđelje nam opisuje ispovijest Petrove vjere i Isusovo utemeljenje Crkve na toj vjeri. Isus nam daje obećanje: sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Skreni pozornost na te Isusove riječi. Crkva je Isusova, a ne Petrova, i zato je vrata paklena neće moći nadvladati. Raduje li te to i zahvaljuješ li Isusu što si živa „cigla“ u Njegovoj Crkvi koja ima zajamčen opstanak? Pripadnost Kristovoj Crkvi zahtijeva pouzdanje i radikalno opredjeljenje za Isusa kao što su to učinili Njegovi apostoli koje danas spominjemo. Danas Isus pita i tebe: što tvoji poznanici, prijatelji i bliske ti osobe kažu tko je On? A što ti kažeš tko je On? Tko je On za tebe? Razmisli o tome koliko se tvoja svakodnevica, tvoj život podudaraju s tvojim odgovorom na ova Isusova pitanja. Mogu li ljudi iz tvoga ponašanja iščitati da je Isus tvoj, ne samo Otkupitelj, nego i najbolji Prijatelj? Možeš li sam za sebe reći da Ga ljubiš iznad svega? Z. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)