Zasjedala pastoralna povjerenstva Požeške biskupije

U Dvorani bl. Alojzija Stepinca Biskupskog doma u Požegi održana je 28. lipnja 2022. sjednica članova svih pastoralnih povjerenstava Požeške biskupije u pripravi za Biskupijski dan, koji će se o 25. obljetnici uspostave Požeške biskupije slaviti 24. rujna ove godine. Nakon molitve Trećega časa, pozdravljajući okupljene, požeški biskup Antun Škvorčević istaknuo je važnost polazišta vjere u razmatranju pitanja koja su bila na dnevnom redu. Na temelju kratkog čitanja Trećeg časa iz Prve Petrove poslanice spomenuo je kako poslanje Crkve nije ljudsko, nego Božje te on zna ostvarivati svoj naum i kroz naše nevolje i promašaje, po kojima nas učvršćuje i ojačava kao svoje suradnike. Biskup je zatim podsjetio na ulogu pastoralnih povjerenstava, pojasnivši kako su ona tijela operativne a ne samo savjetodavne naravi, te imaju svrhu promicati krsno poslanje svih vjernika u Biskupiji. Istaknuo je da je protekla pastoralna godina na poticaj pape Franje bila sva u znaku sinodskog savjetovanja, kojim smo dobili neke uvide u pastoralno stanje naše mjesne Crkve i donijeli određene zaključke za evangelizacijsko djelovanje o njezinoj 25. obljetnici. Dodao je kako su pastoralna povjerenstva sastavni dio biskupijske sinodske strukture, te je osobito važno da ona u svojim promišljanjima o evangelizacijskim zadaćama međusobno komuniciraju i uspostavljaju suradnju sa župnim pastoralnim vijećima, pokrećući njihova tri radna odbora na djelovanje. To je sinodalnost na djelu, zajednički hod u ostvarivanju poslanja koje ima svaki vjernik, zaključio je biskup, zahvalivši članovima povjerenstava na spremnosti da vrše zadaće koje su im dodijeljene. Uz spomenuto, dodao je da današnja sjednica, kako je naznačeno u glavnoj točki dnevnog reda, ima za cilj osvrnuti se na rezultate sinodskoga savjetovanja i njihovu primjenu u pastoralu. Istaknuo je kako je ovaj susret vrlo važan da bi se ustanovilo što se to do sada tijekom minulih godina ostvarivalo u Biskupiji na različitim pastoralnim područjima, i što bi se na temelju sinodskog istraživanja trebalo ostvarivati u novoj pastoralnoj godini. Osim toga, zadaća je ovog susreta promisliti na koji način će se organizirati ovogodišnji Biskupijski dan u skladu s dosadašnjom tradicijom, s ciljem da se prvenstveno pomogne članovima župnih pastoralnih vijeća u ostvarivanju njihova evangelizacijskog poslanja. Potrebno je imati na umu da Biskupijski dan treba organizirati ne samo radno nego i slavljenički i da mu središte bude euharistijsko slavlje s predstavnicima svih naših župa. Biskup je prisutnim članovima zaželio plodonosan rad, zahvalivši na svemu što čine kako bi požeška mjesna Crkva bila Isusov živi organizam u snazi njegova Duha.

Potom su voditelji pojedinog pastoralnog povjerenstva ukratko prikazali djelovanje tijela kojem su na čelu, iznijevši među ostalim i projekte koje su ostvarivali u minuloj pastoralnoj godini kao i određena pitanja i poteškoće s kojima se u svom radu susreću, o čemu se potom povela rasprava. Upravitelj Pastoralnog centra Robert Kupčak iznio je zatim dio rezultata sinodskog savjetovanja u župama Požeške biskupije, koji daju određeno usmjerenje budućim pastoralnim nastojanjima, a na temelju kojih će biti oblikovan radni i slavljenički program ovogodišnjeg Biskupijskog dana u Požegi. Na to se nadovezao i generalni vikar Želimir Žuljević kao biskupijski sinodski povjerenik, istaknuvši ono što smatra važnim i korisnim za daljnji pastoralni rad povjerenstava. Članovi povjerenstava dali su svoje prijedloge za što konkretnije oblikovanje spomenutih programa, kako za svećenike i vjeroučitelje, tako za župne pastoralne i ekonomske vijećnike, koji su nositelji pastoralnog života i rada u pojedinoj župi. Upravitelj Pastoralnog centra Kupčak kazao je povjerenicima kako će, uz ono što im je iznio kao rezultate savjetovanja, elektroničkim putem primiti i druge sažetke savjetovanja, iz kojih će se moći bolje upoznati s pastoralnim stanjem župa sa zadatkom da na temelju toga dadnu prijedloge pastoralnih nastojanja, koja će ostvarivati u idućoj pastoralnoj godini, a koje će predstaviti i na Biskupijskom danu.