ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
Četrnaesta kroz godinu

Čitanja: Iz 66, 10-14c; Ps 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16-20; Gal 6, 14-18; Lk 10, 1-12. 17-20 ili kraće Lk 10, 1-9.


Evanđelje dana (Lk 10, 1-9)

“Počinut će na njemu mir vaš.”

U ono vrijeme:
Odredi Gospodin drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je: »Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite: ’Mir kući ovoj!’ Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću.«
»Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: ‘Približilo vam se kraljevstvo Božje!’ A kad u neki grad uđete pa vas ne prime, iziđite na njegove ulice i recite: ‘I prašinu vašega grada, koja nam se nogu uhvatila, stresamo vam sa sebe! Ipak znajte ovo: Približilo se kraljevstvo Božje!’ Kažem vam: Sodomcima će u onaj dan biti lakše negoli tomu gradu.«
Vratiše se zatim sedamdesetdvojica radosni govoreći: »Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime!« A on im reče: »Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade. Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.«


Razmišljanje

Današnji odlomak iz Evanđelja započinje određenjem i poslanjem. Isus izabire i šalje učenike. Kada gledamo svoj život, možemo i kod sebe uočiti ova dva elementa. Došli smo na ovaj svijet ne svojom željom i izborom, već smo u nekom smislu – kada nam je darovan život – izabrani i poslani u svijet baš mi, a ne netko drugi. Baš ti si dar svojoj obitelji kao sin ili kći, baš ti sa svojom naravi, darovima i talentima si u određenom vremenu, na određenom mjestu, u određenoj obitelji poslan na svijet. Kada na taj način sagledavamo svoj život, kao život koji nije slučajan, tada se javljaju i pitanja: zašto baš ja i što mi je činiti na ovome svijetu? Isus učenike šalje kako bi naviještali Kraljevstvo Božje, kako bi naviještali mir, ali i upozorava ih da neće svi biti spremni prihvatiti poruku i Radosnu Vijest koju im nose; bit će onih koji će učenike odbiti i, iz onoga što se događalo kasnije, znamo da je uistinu tako i bilo. I mi smo poslani činiti ovakve stvari, prije svega, da sami živimo svjesni toga da se približava Kraljevstvo Božje i da na ovome svijetu nećemo ostati vječno – ovaj svijet je prolazan! Kada smo sami toga svjesni i živimo za neprolazne vrijednosti, tada je važno da i drugima pomognemo usmjeriti život prema tome. Blago nama ako uspijemo u tome, ako uspijemo u usmjeravanju ljudi oko sebe prema Gospodinu, prema Nebu. No, bilo bi pretjerano očekivati da će svaki naš pokušaj uroditi plodom. Život se na svim područjima sastoji od pobjeda i poraza i tako će biti i u duhovnom životu, to je sigurno. No, ne trebamo zbog toga odustati, nego ustrajati i milošću Božjom i svojim zalaganjem nasto jati i osvještavati da je svaka situacija prilika za uspjeh. Kada imamo takav stav i u naviještanju Kraljevstva Božjega, onda uspjeh sigurno neće izostati. S. H.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)