Srijeda četrnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Hoš 10, 1-3. 7-8. 12; Ps 104, 2-3. 4-5. 6-7; Mt 10, 1-7.

Klanjanje: Velika.


Evanđelje dana (Mt 10, 1-7)

“Pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova!”

U ono vrijeme: Dozva Isus dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.
A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani s Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.
Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: »K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putem propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’«


Razmišljanje

Isus stvara Crkvu od ljudi, iako je u tu svrhu mogao pozvati i anđele. On odabire konkretne ljude: Petra, Andriju, Jakova i njegova brata Ivana, Filipa, Bartolomeja, Tomu, Mateja, Jakova, sina Alfejeva, Tadeja, Šimuna Kanaanca i Judu Iškariotskog. Isus bira slabe ljude koji su bili čak toliko slabi da su Ga izdali – Juda. Isus im daje moć nad nečistim duhovima i osposobljava ih za ozdravljanje ljudi od svih nemoći i bolesti. Međutim, oni nisu bili pozvani da čine samo to. Njihov drugi, vrlo važan zadatak bio je propovijedanje Isusova nauka o Kraljevstvu Nebeskom, o ljubavi Očevoj i o spasenju. I upravo je to zadaća Crkve: Kristovom snagom oslobađati ljude od nečistih duhova, po Kristovoj snazi liječiti sve bolesti i naviještati Kraljevstvo Nebesko. To je Crkva koju je Isus ustanovio i takva je Crkva potrebna današnjem svijetu. Ja pripadam toj Crkvi. Što mogu učiniti za Nju? B. W.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)