Četvrtak četrnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Hoš 11, 1. 3-4. 8c-9; Ps 79, 2ac i 3bc. 15-16; Mt 10, 7-15.

Klanjanje: Lipik.


Evanđelje dana (Mt 10, 7-15)

“Badava primiste, badava dajte!”

U ono vrijeme: Reče Isus apostolima:

»Putem propovijedajte:
‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’
Bolesne liječite,
mrtve uskrisujte,
gubave čistite,
zloduhe izgonite!
Besplatno primiste,
besplatno dajte!
Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi
sebi u pojase,
ni putne torbe,
ni dviju haljina,
ni obuće,
ni štapa.
Ta vrijedan je radnik hrane svoje.
U koji god grad ili selo uđete,
razvidite tko je u njemu dostojan:
ondje ostanite sve dok ne odete.
Ulazeći u kuću,
zaželite joj mir.
Bude li kuća dostojna,
neka mir vaš siđe na nju.
Ne bude li dostojna,
neka se mir vaš k vama vrati.
Gdje vas ne prime
i ne poslušaju riječi vaših,
iziđite iz kuće ili grada toga
i prašinu otresite sa svojih nogu.
Zaista, kažem vam,
lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj
na Dan sudnji,
negoli gradu tomu.«


Razmišljanje

Pošto je izabrao dvanaestoricu apostola, daje im upute kako će živjeti i djelovati. Nakon tih uputa nagoviješta njihovu budućnost – da će biti progonjeni. Isus ih poučava, potiče, usmjerava. Učenici su živjeli s Njime, slušali Njegove riječi, gledali čudesa… a sada je vrijeme da i oni počnu tako živjeti i djelovati. Isus šalje apostole i daje im poslanje: propovijedajte, bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! To je velika zadaća i odgovornost! Isus ih naziva apostolima, odnosno poslanicima. Židovska je sinagoga poznavala službu službenog poslanika za kojeg je vrijedilo načelo: poslanik je jednak onomu koji ga šalje. Ova se služba odnosi na apostole, ali i na njihove nasljednike – biskupe, svećenike i đakone. Zato valja moliti za sav kler da svoju zadaću vrši smjelo, u poniznosti i poslušnosti Duhu Svetom. Također valja moliti i za one koje Gospodin poziva u tu službu te za sve koji se za tu službu već pripremaju kroz svećeničku ili redovničku formaciju i studij. Bog i danas želi djelovati! Bog i danas treba radnike u Svome vinogradu! D. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)