Petak četrnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Hoš 14, 2-10; Ps 50, 3-4. 8-9. 12-13. 14 i 17; Mt 10, 16-23.


Evanđelje dana (Mt 10, 16-23)

“Ne govorite vi, nego Duh Oca vašega!”

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:
»Evo, ja vas šaljem
kao ovce među vukove.
Budite dakle mudri kao zmije,
a bezazleni kao golubovi!
Čuvajte se ljudi,
jer će vas predavati vijećima
i po svojim će vas sinagogama bičevati.
Pred upravitelje će vas i kraljeve vodit
poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima.
Kad vas predadu, ne budite zabrinuti
kako ili što ćete govoriti.
Dat će vam se u onaj čas
što ćete govoriti.
Ta ne govorite to vi,
nego Duh Oca vašega govori u vama!
Brat će brata predavati na smrt
i otac dijete.
Djeca će ustajati na roditelje
i ubijati ih.
Svi će vas zamrziti
zbog imena moga.
Ali tko ustraje do svršetka,
bit će spašen.
Kad vas stanu progoniti u jednom gradu,
bježite u drugi.
Zaista, kažem vam,
nećete obići gradova izraelskih
prije nego što dođe Sin Čovječji.«


Razmišljanje

Vrijeme formacije apostola bliži se kraju. I kada šalje Svoje apostole u misiju koja je pred njima, Isus im daje konkretne upute. Zadatak koji im je povjeren neće biti nimalo lagan, on podrazumijeva ne samo određene poteškoće, već i odbacivanja i progone. A sve to ima se dogoditi zbog Njegova Imena. Ni danas nije lako svjedočiti Krista, jer sile tame i zlo koje vlada žele uništiti ono što je dobro u nama i oko nas. Ove konkretne upute o tome gdje pronaći snagu i hrabrost za misiju koja tek dolazi, Isus nije dao samo Svojim apostolima. Te su smjernice još uvijek aktualne i vrijede za sve nas koji smo povjerovali u Isusa, koji smo prihvatili dar Njegova otkupljenja i tako postali Njegovi učenici. Prije nego što se usredotočiš na sve ove poteškoće koje Isus navodi, ili na one na koje nailaziš kada Ga slijediš, obrati pozornost na ove riječi koje Isus izgovara s velikom snagom: Evo, Ja vas šaljem… Trebamo ići u Njegovo Ime i u snazi Duha Svetoga da u svemu bude slavljen Bog Otac. Isus nije opremio samo Svoje apostole, već i Tebe, snagom i darovima Duha Svetoga, dao Ti je Svoje obećanje da će u tim teškim situacijama sam Duh Sveti progovarati po Tebi na svjedočanstvo poganima. Shvaćaš li da Te Isusa osobno šalje da budeš Njegov apostol, Njegov učenik u današnjem svijetu kojemu je potrebno upravo takvo svjedočanstvo o Kristu? Svaka sv. Misa završava poslanjem. Isus nas hrani Svojim Tijelom, Svojom Krvlju, Svojom Riječi koja ima moć. On sam šalje nas u Svoje Ime da preobrazimo ovaj pokvareni svijet čineći dobro, gradeći i šireći Njegovo Kraljevstvo. Isus nikada ne odustaje od nas, On neprestano zasijava sjeme Svojih Riječi u tlo našeg srca i čeka da ono donese obilan rod. Ako ove Isusove riječi još uvijek ne dopiru do Tvoga srca, ako ne osjećaš da se ovo poslanje odnosi i na Tebe, daj si vremena i moli Isusa govoreći: Evo me, mene pošalji! Z. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)